کدفعالسازی دانلود نرم افزار

 آخرین نگارش : 2.1.0 

وقتی که خودتان می توانید، نرم افزار را دانلود و با نظر خودتان کارشناسی کنید،

منتظر چه هستید؟!

 • امکان ثبت حضور و غیاب در این نرم افزار وجود دارد.
 • امکان ثبت موارد انضباطی در این نرم افزار وجود دارد.
 • امکان تنظیم پیامک غیبت برای دانش آموزان غایب وجود دارد.
 • امکان ارسال پیامک با سامانه وب سرویس ارسال پیامک اینترنتی وجود دارد.


دانلود دفترچه راهنمای نرم افزار ماهناز

این فیلم را ببینید

این فیلم را ببینید


امکانات نرم افزار حضور و غیاب و موارد انضباطی ( ماهناز ):

 • امکان دانلود نرم افزار - برای بررسی و ارائه نظر کارشناسانه ی صاحب نظران آموزشگاه- قبل از خرید نرم افزار
 • امکان کلاسبندی تا 24 کلاس.
 • امکان ثبت دانش آموزان در کلاس، فقط با ورود نام و نام خانوادگی و بدون نیاز به کد... و سایر مشخصات (به منظور ثبت و استفاده سریع از نرم افزار)
 • امکان ثبت غیبت ها به صورت روزانه و زنگ غیبت در روز (از یک تا 6 زنگ آموزشی)
  • با تعیین تعداد زنگهای آموزشی آموزشگاه، نرم افزار به صورت خودکار لیست ها و فرم ها را طوری تنظیم می کند که تعداد زنگهای آموزشی در آنها لحاظ گردد.
 • امکان ثبت موارد انضباطی به درج امتیازات منفی و مثبت (تحت عنوان کار زشت و کار نیک)، امکانات نرم افزار به نحوی است که در پایان دوره تحصیلی می توانید جمعبندی از امتیازات منفی و مثبت و تعداد غیبت های دانش آموزان را گزارشگیری کنید.
 • امکان گزارش گیرهای متنوع
 • امکان ارسال پیامک غیبت برای غایبین به تفکیک هر روز، از طریق وب سرویس های سریع ارسال پیامک اینترنتی

مهمترین امکانات نرم افزار حضور و غیاب و انضباط (ماهناز) به شرح زیر است:

 • راهنمایی های بخش به بخش
 • تعیین تعداد زنگ های آموزشی آموزشگاه

 • کلاسبندی
  • ورود اطلاعات دانش آموزان تنها با نام و نام خانوادگی (پرهیز از دیافت اطلاعات بیش از اندازه و اضافی از کاربر نرم افزار مانند: کد ملی و ...)
  • ورود اطلاعات کلاس ها نام درس، دبیر (در صورت نیاز و دلخواه)، استفاده از منوهای بازشو، برای استفاده از اسامی درس ها و دبیرانی که قبلا تایپ شده اند.
  • امکان دریافت اطلاعات از فال Excel
  • امکان شماره گذاری خودکار و دستی
 • ثبت غیبت
  • ثبت غیبت ها بر اساس لیست کلاس
  • ثبت غیبت های بر اساس زنگ به زنگ و تاریخ و ...
  • ویرایش غیبت ها بر اساس دانش آموزان
  • ویرایش غیبت ها بر اساس تاریخ های معین
   • تاریخ معین
   • روز های هفته
   • ماه های سال
 • ثبت موازد انضباطی
  • ثبت مورد انضباطی به صورت فردی و گروهی
  • ویرایش موارد انضباطی به صورت فردی و گروهی
 • گزارش های غیبت و موارد انضباطی(به تفکیک دانش آموز/کلاس/آموزشگاه)
  • کارتکس موارد انضباط و غیبت ها
  • کارتکس غیبت ها
  • کارتکس موارد انضباطی
  • لیست غیبت ها با شماره همراه اولیا
  • لیست غیبت ها بدون شماره همراه اولیا
  • لیست موارد انضباطی با شماره همراه اولیا
  • لیست موارد انضباطی بدون شماره همراه اولیا
  • لیست جمعبندی غیبت ها و موارد انضباطی
  • لیست شماره تلفن های همراه
  • لیست حضور و غیاب هفتگی با تاریخ
  • چک لیست های حضور و غیاب 6 ستونی
  • چک لیست های تاخیر
  • گزارش عملکرد درسی
 • تنظیم و ارسال پیامک SMS
  • امکان ثبت و ویرایش 3 شماره همراه ولی دانش آموزان
  • امکانات تنظیم و ارسال پیامک SMS
  • تنظیم پیامک برای دانش آموزان غایب (موجه/غیرموجه)
  • تنظیم پیامک نظیر به نظیر - بر اساس نام و تاریخ و زنگ غیبت
  • امکان تنظیم فایل txt و csv شماره های همراه غایبین
  • امکان صدور فایل Excel، پیامک های تولید شده برای غایبین
  • امکان تنظیم ارسال پیامک و برقراری ارتباط با وب سرویس اینترنتی ارسال پیامک راهنمای آنلاین تنظیم وب سرویس ارسال پیامک
  • امکان ارسال پیامک آزمایشی رایگان به شماره همراه تستر(کاربر نرم افزار)
  • امکان ارسال پیامک به غایبین از طریق اینترنت(وب سرویس ارسال پیامک)


توضیح امکانات نرم افزار حضور و غیاب و انضباط (ماهناز) به شرح زیر است:

راهنمایی های بخش به بخش

به هر بخش ( زبانه ) که وارد می شوید، نخستین زبانه سمت چپ مجموعه راهنمایی نام دارد که به شما راهنمایی های لازم مربوط به هر بخش را ارائه می کند، اینکار موجب می شود که از مطالعه راهنمایی متنی تقریبا بی نیاز شوید.

تعیین تعداد زنگ های آموزشی آموزشگاه

در زبانه راهنما و تعیین تعداد زنگهای آموزشی مدرسه، می توانید تعداد زنگ های آموزشی مدرسه را تعیین کنید، اینکار باعث می شود هنگام ثبت غیبت ها بخصوص غیبت های زنگ به زنگ، تعداد زنگ های آموزشی مدرسه، متناسب با آنچه که شما در این زبانه تعیین کرده اید نمایش داده شود. 

کلاسبندی

در صفحه نخست این بخش با عنوان «کلاس»، دکمه هایی با عناوین کلاس ها نمایش داده می شود که با کلیک بر روی آنها به اطلاعات کلاسبندی دست خواهید یافت.

در هر زبانه ی کلاس، باید عنوان کلاس و پایه و رشته کلاس تایپ شوند، امکان تعیین درس های هر کلاس و دبیران کلاس  و دانش آموزان (تنها با تایپ نام خانوادگی و نام یه منظور پرهیز از تایپ اطلاعات اضافی ) وجود دارد.

ثبت غیبت

ثبت غیبتها به صورت کلاسی انجام می شود، اما می توانید برای جستجو، پویش و حذف غیبت ها از زبانه های دانش آموزان و تاریخ های معین نیز استفاده کنید.

ثبت غیبت ها بر اساس لیست کلاس

در این زبانه:

- ابتدا تاریخ را معین می کنیم. (برای اینکار می توانید از دکمه های روز قبل و ... استفاده کنید)

- از لیست کلاس ها کلاسی را انتخاب می کنیم.

- از لیست دانش آموزان کلاس، غیبت دانش آموز را تیکدار می کنیم.

- در همین بخش می توانید توجیه غیبت دانش آموز را از لیست توجیه های قبلی انتخاب کنید، و یا توجیه جدیدی تایپ کنید.

- امکان ثبت گروهی غیبت یا حضور برای همه دانش آموزان کلاس وجود دارد.

ویرایش موارد انضباطی یک دانش آموز در تاریخ های مختلف

ثبت غیبت های بر اساس زنگ به زنگ و تاریخ و ...

ویرایش غیبت ها بر اساس دانش آموزان

ویرایش غیبت ها بر اساس تاریخ های معین

تاریخ

روز های هفته

ماه های سال

ثبت موارد انضباطی

ثبت مورد انضباطی به صورت فردی و گروهی

ویرایش موارد انضباطی به صورت فردی و گروهی

گزارش های غیبت و موارد انضباطی(به تفکیک دانش آموز/کلاس/آموزشگاه)

چک لیست های حضور و غیاب 6 ستونی 

چک لیست های تاخیر

کارتکس موارد انضباط و غیبت ها

کارتکس غیبت ها

کارتکس موارد انضباطی

لیست غیبت ها

با شماره همراه اولیا

بدون شماره همراه اولیا

بدون شماره همراه اولیا

لیست موارد انضباطی

با شماره همراه اولیا

لیست جمعبندی غیبت ها و موارد انضباطی

لیست شماره تلفن های همراه

لیست حضور و غیاب هفتگی با تاریخ 

گزارش عملکرد درسی

تنظیم و ارسال پیامک SMS

 

امکان ثبت و ویرایش 3 شماره همراه ولی دانش آموزان

امکانات تنظیم و ارسال پیامک SMS

تنظیم پیامک برای دانش آموزان غایب (موجه/غیرموجه)

تنظیم پیامک نظیر به نظیر - بر اسا نام و تاریخ و زنگ غیبت

امکان تنظیم فایل txt و csv شماره های همراه غایبین

امکان صدور فایل Excel، پیامک های تولید شده برای غایبین

امکان تنظیم ارسال پیامک و برقراری ارتباط با وب سرویس اینترنتی ارسال پیامک راهنمای آنلاین تنظیم وب سرویس ارسال پیامک

امکان ارسال پیامک آزمایشی رایگان به شماره همراه تستر(کاربر نرم افزار)

امکان ارسال پیامک به غایبین از طریق اینترنت(وب سرویس ارسال پیامک)