دانلود نرم افزار

کدفعالسازی


ماهکار

امکانات نرم افزار کارنامه ماهانه نمره ای:

 • امکان دانلود نرم افزار - برای بررسی و ارائه نظر کارشناسانه ی صاحب نظران آموزشگاه- قبل از خرید نرم افزار
 • امکان ثبت 12 نمره برای هر درس هر دانش آموز
 • امکان استفاده از بانک های اطلاعاتی متعدد برای نگهداری اطلاعات آموزشگاه بر روی یک رایانه(چند سال تحصیلی)
 • امکان جستجو در اطلاعات نرم افزار
 • امکانات بخش کلاسبندی دستی:
  • امکان کلاسبندی تا 24 کلاس در یکسال تحصیلی، (این نرم افزار مدرسه محور است)
  • امکان تعیین دروس به روش کاملا آزاد با امکان تایپ و انتخاب از لیستهای بازشو.
  • امکان تعیین دبیران به روش کاملا آزاد با امکان تایپ و انتخاب از لیستهای بازشو.
  • امکان تعیین نمره قبولی برای دروس و لحاظ نمودن نمره قبولی درس ها در گزارش های درصد قبولی و غیرو (بخصوص برای مقاطع تحصیلی کاردانش و فنی و حرفه ای که دارای نمرات قبولی 12 و 14 و 15 و ... هستند.)
  • امکان تایپ نام و نام خانوادگی(فقط نام و نام خانوادگی کافیست)
   • این نرم افزار اساس کار خود را بر روی دریافت کمترین داده ها، و ارائه بیشترین اطلاعات و تحلیل ها ، گزارش ها و نمودارها، نهاده است.
  • امکان ترتیب و شماره گذاری خودکار دانش آموزان، درس ها
  • امکان کپی برداری درس ها و دبیران بین کلاس ها ، به روشی کاملا ساده شبیه به سلول های نرم افزار Excel
 • امکان ورود و خروج اطلاعات از/به  سایر نرم افزارها به روش های بسیار متنوع- بر پایه نرم افزار Excel و بر مبنای الگوهای بسیار متنوع.
  • امکان دریافت و ورود اطلاعات از Excel، به روش الگوی تعیین ستون های دریافتی.
  • امکان دریافت و استخراج اطلاعات به/از Excel، به روش الگوی های تک فایلی و چند فایلی.
 • امکان ثبت نمرات بسیار متنوع:امکان ثبت نمرات برای 12 نمره نوبت آزمون به صورت کلاس/درس تنها با یک کلیک و ثبت نمرات با ورود نمره و زدن کلید Enter (بسیار سریع)
  • امکان ثبت نمرات برای 12 نمره نوبت آزمون به صورت دانش آموز/درس تنها با یک کلیک و ثبت نمرات با ورود نمره و زدن کلید Enter (بسیار سریع)
  • امکان درج نمرات به صورت محاسباتی(مثلا: نمره نوبت آزمون آذر از جمع نمره آزمون مهرو آبان×2، محاسبه شود)
  • امکان استفاده از پرانتز در محاسبه نمرات محاسبه ای و امکان پرش در محاسبه های مختلف با 0.25 نمره (هم در محاسبات مرحله ای و هم در محاسبات نهایی)
  • امکان درج نمرات عمومی بر اساس انتخاب نوبت آزمون، عنوان کلاس، و عناوین دروس (مثلا برای همه نمرات تربیت بدنی همه دانش آموزان چند کلاس و یا (رشته...) نمره ای یکسان مثلا 20 درج شود- این امکان برای وقتی که فقط یک یا دو دانش آموز، نمره شان با بقیه دانش آموزان متفاوت است کاربرد دارد؛ در این روش برای همه دانش آموزان نمره یکسان درج می گردد و برای چند دانش آموز دیگر در بخش ورود نمره کلاس/درس، یا ورود نمره کلاس/دانش آموز، نمره شان درج می شود)
  • امکان درج نمره تصادفی بین دو عدد(مثلا 12.00 و 19.75 ) (این روش ثبت نمره، برای امتحان کردن امکانات نرم افزار، به کاربر متخصص کمک میکند، شاید کاربرد دیگری هم داشته باشد!)
  • امکان درج نمره به صورت تیمی(تیم دبیران)
   • در این روش، نمرات و دروس هر دبیر در قالب یک فایل Access استخراج می شود، و فایل به هر دبیر تحویل داده می شود، که در ادامه دبیران می توانند نمرات دانش آموزان خود را در هر درسی که با آنها دارند در نرم افزار وارد نمایند. پس از ورود نمره در فایل مزبور، فایل ها داخل یک فولدر قرار داده می شوند و عملیات دریافت نمرات انجام می گیرد.
   • انتقال فایل نمرات دبیران از طریق تلگرام، پست الکترونیکی، یا فلش دیسک ، به راحتی میسر خواهد بود.فیلم آموزشی
   • امکان ارائه گزارش ، در صورت تغییر نمره هنگام دریافت نمرات از دبیران، وجود دارد.
 • امکان تغییر عناوین آزمون ها(مهر-نوبت اول-میان نویت اول-میان ترم-مستمر و ...) تا 12 عنوان نوبت آزمون
 • امکان مهندسی ستون ها و ... لیست های نمره با امکان درج ردیف، نام دانش آموز، نمرات درس ها و ....
  • امکان استفاده از لیست های متعدد کلاسی و نمره ای 
  • امکان استفاده از حاشیه های تذهیبی و حاشیه های سفارشی یا ابداعی، توسط کاربر در لیست های متعدد مالی، کلاسی ، نمره ای و غیرو
  • امکان تنظیم کارنامه ها تا 4 مدل اصلی و  درج بین 1 تا 5 نمره نوبت آزمون های مختلف پیوسته و نا پیوسته و همچنین درج نمرات 12 آزمون در یک کارنامه با امکانات بسیار متنوع اطلاعاتی از جمله:
   • عناوین آموزشگاه و کلاس و دانش آموز و عناوین آزمون ها، درس ها و سایر اطلاعات متعارف در کارنامه
   • نمره بین 1 تا 12 آزمون
   • نشانگر افت یا رشد تحصیلی برای هر نوبت آزمون نسبت به آزمون قبلی(مثال:نمره 12 آزمون اول و نمره ی 13 آزمون دوم یعنی رشدو بلعکس یعنی افت)
   • میانگین نمره کلاس در هر درس در هر آزمون 
   • رتبه دانش آموز در هر درس در هر نوبت آزمون
   • میانگین نمرات دانش آموز در هر نوبت آزمون
   • میانگین نمرات کل دانش آموزان کلاس در هر نوبت آزمون
   • رتبه معدل دانش آموز در کلاس در هر نوبت آزمون
   • میانگین نمرات دانش آموز در هر نوبت آزمون
   • میانگین نمرات کل دانش آموزان هم رشته در هر نوبت آزمون
   • رتبه معدل دانش آموز در بین دانش آموزان هم رشته در هر نوبت آزمون
   • میانگین نمرات کل دانش آموزان هم پایه در هر نوبت آزمون
   • رتبه معدل دانش آموز در بین دانش آموزان هم پایه در هر نوبت آزمون
   • میانگین نمرات کل دانش آموزان هم رشته و هم پایه در هر نوبت آزمون
   • رتبه معدل دانش آموز در بین دانش آموزان هم رشته و هم پایه در هر نوبت آزمون
   • میانگین نمرات کل دانش آموزان مدرسه در هر نوبت آزمون
   • رتبه معدل دانش آموز در بین دانش آموزان مدرسه در هر نوبت آزمون
   • تیک قبولی(مقایسه نمره اخذ شده دانش آموز نسبت به نمره قبولی هر درس) بخصوص برای دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش کاربرد دارد.
   • امکان استفاده از حاشیه و تصاویر زمینه در کارنامه ها، برای سفارشی کردن کارنامه
   • و بسیاری اطلاعات متنوع دیگر در کارنامه های ماهانه.
   • امکان چاپ و صدور کارنامه ها به فرمت PDF برای مدیریت بهتر چاپ کارنامه ها بخصوص استفاده از امکان چاپ چند صفحه کارنامه در یک کاغذA4
 • امکان انتخاب آیتم های متعدد هنگام چاپ لیست ها:
  • انواع لیست های موجود در نرم افزار:
   • لیست های کلاسی
    • علاوه بر لیستهای موجود در این زمینه
    • امکان مهندسی انواع متعددی از لیست های کلاسی برای انجام عملیات های متخلف منجمله:
     • حضور و غیاب
     • جمع آوری نمرات از دبیران
     • سازماندهی اردوها
     • لیست های مالی
     • پرداخت اقساطی شهریه
     • توزیع کتب درسی
     • و غیرو وجود دارد.
   • لیست های نمرات درس های یک کلاس
    • علاوه بر لیستهای موجود در این زمینه
    • امکان مهندسی انواع متعددی از لیست های درسی برای بررسی هماهنگ کلیه نمرات درس های یک کلاس ، بخصوص برای مشاوران وجود دارد.
   • لیست های نمرات چند آزمون در یک درس
    • علاوه بر لیستهای موجود در این زمینه
    • امکان مهندسی انواع متعددی از لیست های چند نمره آزمون برای یک درس یک کلاس برای بررسی هماهنگ کلیه نمرات آزمون های مختلف در یک درس یک کلاس ، بخصوص برای مشاوران وجود دارد.
  • امکان انتخاب همه و یا لفو همه کلاسها برای چاپ انواع لیست ها
  • امکان انتخاب همه و با لغو همه درس های یک کلاس و یا چند کلاس و ...
  • دو امکان اخیر به کاربر نرم افزار برای چاپ لیستها بسیار کمک می کنند.
  • امکان استفاده از حاشیه های تذهیبی و حاشیه های سفارشی یا ابداعی، توسط کاربر در لیست های متعدد مالی، کلاسی ، نمره ای و غیرو وجود دارد.
  • امکان چاپ و صدور لیستهای متنوع به فرمت PDF، بخصوص برای استفاده از لیست ها در سایر رایانه های موجود در آموزشگاه.
 • امکان انتخاب آبتم های متعدد هنگام چاپ کارنامه ها:
  • امکان انتخاب همه و یا لفو همه کلاسها برای چاپ انواع کارنامه ها
  • امکان انتخاب همه و با لغو همه دانش آموزان یک کلاس و یا چند کلاس و ...
  • دو امکان اخیر به کاربر نرم افزار برای چاپ کارنامه ها بسیار کمک می کنند.
  • امکان استفاده از حاشیه های تذهیبی و حاشیه های سفارشی یا ابداعی، توسط کاربر در کارنامه ها وجود دارد.
  • امکان چاپ و صدور کارنامه های متنوع به فرمت PDF، بخصوص برای چاپ کارنامه ها در سایر رایانه ها وجود دارد.
 • امکانات موجود در گزارش ها و نمودارهای نرم افزار:
  • انواع متنوع گزارش ها و نمودارهای نرم افزار کارنامه ماهانه نمره ای به این شرح هستند:
  • گزارش ها و نمودارهای ساده:
   • گزارش های درصد قبولی و میانگین نمرات کلاس ها در نوبت آزمون های مختلف
    • امکان تولید این گزارش به تفکیک درس ها و دبیران برای هر نوبت آزمون، نیز وجود دارد.
    • برای هر سه گزارش فوق امکان، تولید نمودارهای درصد قبولی و میانگین نمرات وجود دارد.
    • برای کم کردن اجزاء گزارش و نمودارها می توانید به بخش حرفه ای تر نرم افزار که امکانات آن کمی بعد، در قسمت «گزارش و نمودارهای میانگین نمرات و درصد قبولی»، توضیح داده شده است مراجعه فرمائید.
   • گزارش های درصد قبولی و میانگین نمرات درس ها در نوبت آزمون های مختلف
    • امکان تولید این گزارش به تفکیک کلاس ها و دبیران برای هر نوبت آزمون، نیز وجود دارد.
    • برای هر سه گزارش فوق، امکان تولید نمودارهای درصد قبولی و میانگین نمرات وجود دارد.
    • برای کم کردن اجزاء گزارش و نمودارها می توانید به بخش حرفه ای تر نرم افزار که در امکانات آن کمی بعد، در قسمت «گزارش و نمودارهای میانگین نمرات و درصد قبولی»، توضیح داده شده است مراجعه فرمائید.
   • گزارش های درصد قبولی و میانکین نمرات دبیران در نوبت آزمون های مختلف
    • امکان تولید این گزارش به تفکیک درس ها و کلاس ها برای هر نوبت آزمون، نیز وجود دارد.
    • برای هر سه گزارش فوق، امکان تولید نمودارهای درصد قبولی و میانگین نمرات وجود دارد.
    • برای کم کردن اجزاء گزارش و نمودارها می توانید به بخش حرفه ای تر نرم افزار که در امکانات آن کمی بعد، در قسمت «گزارش و نمودارهای میانگین نمرات و درصد قبولی»، توضیح داده شده است مراجعه فرمائید.
  • گزارش های معدل و رتبه دانش آموزان:
   • گزارش های برترین نمرات دانش آموزان:
    • این نوع گزارش ها بر اساس موارد زیر تولید می شوند:
     • برترین نمرات دانش آموزی در هر درس به تفکیک نوبت آزمون های مختلف.
     • این نوع گزارش به صورت ارائه برترین نمرات رتبه های اول تا سوم و یا همه رتبه ها، برای شناسایی بهترین دانش آموزان و تشویق آنها؛ و یا شناسایی ضعیفترین دانش آموزان به منظور برنامه ریزی بهتر برای تقویت آنها کاربرد دارد؛ استفاده این نوع گزارش بیشتر در سطح آموزشگاه مطرح می شود.
     • برترین نمرات دانش آموزی در هر درس به تفکیک نوبت آزمون های مختلف، و دبیران مختلف.
     • این نوع گزارش به صورت ارائه برترین نمرات رتبه های اول تا سوم و یا همه رتبه های دانش آموزان یک دبیر(گزارش به تفکیک دبیر صادر می شود)، برای شناسایی بهترین دانش آموزان و تشویق آنها؛ و یا شناسایی ضعیفترین دانش آموزان هر دبیر، به منظور برنامه ریزی بهتر برای تقویت آنها کاربرد دارد؛ استفاده این نوع گزارش بیشتر برای دبیران مطرح می شود.
     • برترین نمرات دانش آموزی در هر درس به تفکیک نوبت آزمون های مختلف، و دبیران مختلف و به تفکیک هر درس.
     • توضیحات این نوع گزارش شبیه به دو گزارش بالاتر است با این تفاوت که این نوع گزارش سطح تفکیک بیشتری دارد و تخصصی تر به موضوع رتبه بندی دانش آموزان در هر درس پرداخته است.
   • گزارش برترین نمرات دانش آموزان بر اساس معدل:
  • گزارش و نمودارهای میانگین نمرات و درصد قبولی:
   • در این بخش تنوع گزارش گیری بسیار متنوع و حرفه ای تر نسبت به بخش گزارشات ساده است.
   • گزارش ها به تفکیک های متنوع تولید می شوند.
   • امکان فیلتر گزاری برای نمایش داده های مرتبط زیر مجموعه یکدیگر وجود دارد.
   • امکان انتخاب تکی و گروهی اجزاء با کلید Ctrl و کلیک، وجود دارد.
   • تنوع گزارش ها به تفکیک عناصر اصلی آموزشی (آزمون، کلاس، دبیر، درس) به شرح زیر برای 64 نوع گزارش امکانپذیر است:
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها کلاس ها دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها کلاس ها دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها کلاس ها دروس و دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها کلاس ها دبیران و دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دروس کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دروس دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دروس کلاس ها و دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دروس دروس دبیران و کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دبیران کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دبیران دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دبیران کلاس ها و دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک آزمون ها دبیران دروس و کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها آزمون ها دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها آزمون ها دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها آزمون ها دروس و دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها آزمون ها دبیران و دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دروس آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دروس دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دروس آزمون ها و دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دروس دبیران و آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دبیران آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دبیران دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دبیران آزمون ها و دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک کلاس ها دبیران دبیران دروس و آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران کلاس ها 
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران کلاس ها دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران کلاس ها آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران کلاس ها دروس و آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران کلاس ها آزمون ها و دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران دروس کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران دروس آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران دروس کلاس ها و آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران دروس آزمون ها و کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران آزمون ها کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران آزمون ها دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران آزمون ها کلاس ها و دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دبیران آزمون ها دروس و کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس کلاس ها آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس کلاس ها دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس کلاس ها آزمون ها و دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس کلاس ها دبیران و آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس آزمون ها کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس آزمون ها دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس آزمون ها کلاس ها و دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس آزمون ها دبیران و کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس دبیران
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس دبیران کلاس ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس دبیران آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس دبیران کلاس ها و آزمون ها
     • گزارش و نموداهای درصد قبولی و میانگین نمرات به تفکیک دروس دبیران آزمون ها و کلاس ها
   • امکان صدور گزارش ها و نمودارها پس از انتخاب اجزاء مشروح به روش بالا، به شرح زیر برای 64 نوع گزارش کاملا میسر است:
    • گزارش های ستونی
    • گزارش های تفکیکی 
    • نمودارهای درصد قبولی
    • نمودارهای میانگین نمرات 
    • به این ترتیب بیش از 250  نوع گزارش و نمودار در این بخش قابل استخراج است.
   • امکان چاپ و صدور کلیه گزارش ها به فرمت فایل های PDF وجود دارد.
    • از این امکان، بویژه برای نمایش نتایج آموزشی حاصله از آزمون های متعدد آموزشگاه توسط ویدئوپروژکتور در جلسات متعدد (شوراهای آموزشی دبیران، اولیاء و مربیان، تحلیل نمرات اداری و غیرو) می توان بخوبی استفاده کرد.
 • دارای فایل نصب هوشمند و تشخیص نوع ویندوز و آفیس موجود بر رایانه.
 • امکان استفاده در رایانه های با ویندوز های 32 و 64 بیتی و آفیس های متعدد 2007، 2010، و 2013، و 2016 از 32 بیتی تا 64 بیتی(بخصوص نگارش 2 نرم افزار کارنامه ماهانه به همین منظور تولید شده است)
 • دارای فایل های نمونه (هنگام نصب) برای مقاطع تحصیلی مختلف(دبستان، متوسطه دوره اول، متوسطه دوره دوم، پیش دانشگاهی ،فنی و حرفه ای و کاردانش)
 • توضیحات کد فعالسازی:
  • امکان استفاده برای چند سال تحصیلی با یکبار فعالسازی.(برای هر سال نیازی به تهیه کد فعالسازی مجدد نــیــست)
  • کد فعالسازی برای هر رایانه با تغییر یا تعویض ویندوز ثابت خواهد ماند.(پس از هر بار تعویض یا تغییر ویندوز - بنا به دلایل متعدد، مانند: ویروسی شدن رایانه و ... - نیازی تهیه کد فعالسازی مجدد نــیــست). 

آدرس وب‌سایت‌ها:

پروژه‌های منتشر شده برای عموم (Published):

نمایش و چاپ فارسی DOS

نمایش، ویرایش و چاپ متون فارسی تحت DOS در ویندوز

تبدیل متون Windows به DOS

تبدیل متن فارسی داس به ویندوز اکسلTXLSx

نرم افزار ویرایش DSKKAR00 و DSKWOR00 لیست بیمه

حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS

تبدیل متن و جداول گزارش های تحت DOS به Excel

چاپ فرم های ارزشیابی 100 امتیازی کارمندان

حضور و غیاب و موارد انضباطی (ماهناز)

کارنامه ماهانه توصیفی (ماهتوس)

کارنامه ماهانه(ماهکار2)

حفاظت از برنامه نویسی در DOS تحت Windows با قفل‌گذاری روی Flash USB

حفاظت از پروژه‌های Autoplay Media Studio

حفاظت از پروژه‌های SetupFactory

حفاظت از پروژه‌های Multimedia Builder

حفاظت از فیلم ها

حفاظت از فایل‌های PDF ، بر اساس کد‌فعالسازی برای هر فایل متناسب با شماره سریال سخت افزاری

تولید فایل‌های EXE از فایل های PDF بدون امکان چاپ و ذخیره PDF to EXE (pdf2exe)

حفاظت از فایل های پاورپوینت

حفاظت از فایل‌های اکسل Excel، بر اساس تبدیل فایل به EXE

حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons

فلوچارت و الگوریتم Flowgorithm

تکنیک‌های ماکرونویسی در Powerpoint

نرم افزار نمایش محتوای فایل vcf به خصوص فایل های vcf موبایل

تغییر وضوح اسلاید پاورپوینت در استخراج با فرمت تصویر PNG و JPG

ماشین حساب جبری

ماشین حساب گرافیکی

ماشین حساب هندسی

سامانه نمایش آنلاین کارنامه

دانلود کد PHP نمایش آنلاین کارنامه های PDF

قفل کردن Google Chrome (chromeblocker)

نرم‌افزار تبدیل فایل‌های WEBP به PNG تنها با یک راست کلیک

سامانه آنلاین بارگذاری فایل Excel فیش حقوقی


tavvafi@gmail.com
contact

ارتباط با ما در شبکه‌های اجتماعی داخلی:


scrolltop