http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com

    http://bayanbox.ir/view/824770981097609105/demo.png


http://bayanbox.ir/view/2852855795434704177/1pack.png

6.1.3

در نگارش 6.1.3، امکان بهره برداری نرم افزار برای کاربران محدود(با دسترسیLimitedUser و StandardUser)مهیا شد.

برای دریافت توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.


با امکان چاپ با چاپگر های USB در DOS

http://bayanbox.ir/view/1496674094074423646/TDOS2USB.pngنگارش 6 نرم افزار TDOS از تکنولوژی جدیدی استفاده می کند که در آن نیازی به استفاده از شبکه نیست، در این روش با استفاده از رابط TDOS2USB هر چاپی که به پورت های LPT1 تا LPT9 ارسال شود توسط رابط TDOS2USB قابل دریافت و ارسال به هر چاپگری است که شما در ویندوز نصب کرده، و آنرا برای چاپ انتخاب کرده باشید.علاوه بر امکان انتخاب فونت های فارسی (17 نوع فونت...Tavafi Dos )، امکان تعیین ارتفاع فونت، اندازه فاصله از بالا و چپ و نیز سایر تنظیمات نیز وجود دارد.

حتما لینک های زیر را ببینید:

شرح نحوه ورود اطلاعات متنی داس به Word توسط نرم افزار TDOS

شرح نرم افزار نمایش و چاپ متن فارسی DOS
توضیحاتی در مورد نرم افزار TDOS، با نگرش مدیریتی IT
نمای فونت های فارسی در CMD
 نمایش متن DOS در NOTEPAD
چاپ با چاپگر های USB درDOS

توضیح اجزای صفحات نرم افزار راهنما