برای چند سال تحصیلی

از ۱۳۹۶ تا  ۱۴۱۰

ماهکار

 

::.

 نرخ کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه -توصیفی (ماهتوس- نگارش2)-خریدار مدرسه

 


مبلغ( )هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


راهنمایی نحوه ی درخواست کد فعالسازی
contact

%30 تخفیف برای خرید یکسال ۹۷-۱۳۹۶

امکان تولید کد فعالسازی برای یکسال وجود دارد