همانطور که می دانید علاوه بر تنوع ویندوز و نوع بیت های پردازشی آنها، تنوع زیاد آفیس نیز موجب شده است که سیستم های رایانه ای بسیار با هم متفاوت باشند:

شما باید در این بخش تعداد بیت ویندوز موجود بر روی رایانه خود را انتخاب کنید.

اگر اطلاعات کامل فنی ندارید اینجا کلیک کنید.


تعداد بیت های ویندوز خود را تعیین کنید:

64 بیتی 32 بیتی