همانطور که می دانید علاوه بر تنوع ویندوز و نوع بیت های پردازشی آنها، تنوع زیاد آفیس نیز موجب شده است که سیستم های رایانه ای بسیار با هم متفاوت باشند:

شما باید در این بخش نوع ویندوز، آفیس موجود بر روی رایانه خود را انتخاب کنید.

اگر اطلاعات کامل فنی ندارید اینجا کلیک کنید.

نوع ویندوز خود را انتخاب کنید:

ویندوز Windows XP  

ویندوز Vista
 ویندوز Windows 7

وبندوز Windows 8

 ویندوز Windows 8.1

ویندوز 10 Windows