کدفعالسازی     Ø¯Ø§Ù†Ù„ود نرم افزار ماهکار

09105363463-09351449983

Tavvafi@gmail.com

شرحبروشوردفترچه راهنمادفترچه راهنما PDF

برای رفتن به صفحه نگارش 2 اینجا کلیک کنید

برای مشاهده توضیحات درباره امکانات نرم افزار(اینجا کلیک کنید)
نگارش 1.0.0 در سال 1390، ویژه ی آفیس 2010، 32 بیتی تولید شده است و تا نگارش 1.3.4 ارائه شده است.

چنانچه از نگارش های آفیس 2013 یا 2016 و یا 2010، 64 بیتی استفاده می کنید، باید حتما از نگارش 2 نرم افزار استفاده فرمائید.

نگارش 2 در سال 1396 ارائه گردیده، و کلیه آفیس های 2007 قدیمی، 2007 بروز شده در سال 2009، آفیس 2010، 32 و 64 بیتی، آفیس 2013 ، 32 و 64 بیتی و آفیس 2016 ، 32 و 64 بیتی را پشتیبانی می کند.

موتور اصلی نرم افزار کارنامه ماهانه  Microsoft Access است.


ماهکارنگارش 1.3.4

 نرم افزار کارنامه ماهانه نگارش 1.3.4

  • امکان دانلود نرم افزار و بررسی آن قبل از خرید کد فعالسازی!
  • این نرم افزار در هر سال 12 بار کارنامه می دهد.
  • نام ماه های ارائه کارنامه  به دلخواه قابل تغییر هستند.

      دریافت توضیحات بیشتر درباره امکانات نرم افزار...

با دریافت اطلاعات کلاسبندی و نمرات به روش های مختلف و ارائه50 مدل کارنامه (40 مدل کارنامه نمره ای و 9 مدل کارنامه توصیفی) و11 مدل  لیست کلاسی،و 130 مدل نمودار،و 12 نوع گزارش نتایج نوبت آزمون جاری،و مقایسه نمرات آزمون های مختلف،محیط بسیار مناسبی را برای ثبت و ارائه کارنامه ماهانه ارائه می کند.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نصب نرم افزار

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش کلاسبندی دستی و روش کپی کردن داده ها از سلول های Excel به لیست دانش آموزان

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه کلاسبندی دستی و روش های کپی کردن داده ها بین کلاس ها

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه ورود داده ها از فایل های تفکیکی و ایزوله بر اساس الگوی ارائه شده

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه ورود داده ها از نرم افزار تحلیل نمرات
http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه ورود داده ها از فایل تمام اطلاعات در یک فایل Excel
http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش ورود داده های نام و نام خانودگی و کلاسبندی از فایل Excel خروجی دانا

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه استخراج اطلاعات از نرم افزار دانا 

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه تغییر نمره قبولی دروس و تاثیر آن بر نمودارها و گزارش ها

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه تغیــیر عناوین نوبت های آزمون ها

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه ثبت نمرات*نمایش نحوه بهره برداری از لیست های کلاسی

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه تنظیم و بهره برداری از لیست کلاس ها
http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه انتخاب و چاپ کارنامه ها
http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه انتخاب دروس و کلاس ها برای چاپ لیست ها
http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه ها

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه تولید و بهره برداری از گزارشات نوبت آزمون جاری (یک نوبت آزمون)
http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه تنظیم گزارش ها و نمودارهای مقایسه نوبت های آزمون متعدد
http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه بهره برداری از نمودارهای متعدد با سطوح تفکیک مختلف

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه تولید و بهره برداری از گزارشات مقایسه نوبت آزمون های مختلف

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه فعالسازی نرم افزار

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه فعالسازی نرم افزار پس از دریافت کد فعالسازی

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنمایش نحوه درخواست کد فعالسازی نرم افزار به روش سریع

فیلم آموزشی


09105363463-09351449983


دفترچه راهنمادفترچه راهنما (190 صفحه راهنما)

مشاهده فایل PDF

دانلود فایل PDF فشردهدانلود نرم افزاراز مهمترین ویژگی های این نرم افزار - و همه نرم افزارهای ارائه شده در وب سایت Tavafi.ir- اینست که شما می توانید:

این نرم افزار را دانلود و استفاده کنید و در صورت رضایت از عملکرد نرم افزار کد فعالسازی تهیه کنید.

تمامی امکانات این نرم افزار در نسخه ارائه شده قابل بهره برداری است، هنگام چاپ کارنامه ها و لیست ها با محدویتی های روبرو خواهید بود که می توانید علی رغم وجود این محدویت ها با عملکرد نرم افزار بطور کامل آشنا شوید.

شرح ماهکار

در این سایت، بیش از ۱۰۰ مطلب با موضوع «کارنامه ماهانه-ماهکار» ثبت شده است.


نگارش جدید نرم افزار (نگارش2) هم اکنون در سایت قرار دارد.