تنها نرم افزار کارنامه ماهانه ای که در اینترنت قابل دانلود و استفاده -  قبل از خرید کد فعالسازی - است!

تنها نرم افزار کارنامه ماهانه ای که توانایی نگهداری 12 نمره آزمون برای هر درس دانش آموزان را دارد، و می تواند نمرات آزمونهای متعدد را تجزیه و تحلیل کند.


نگارش نمره ای

ماهکار

نگارش توصیفی

ماهکار

ورود به صفحه نگارش2

ورود به صفحه نگار ش توصیفی


بهره برداری از قدرت موتور Microsoft Access را با نرم افزار کارنامه ماهانه تجربه کنید.


این نرم افزار ازسال 1390  مشتریان خود را راضی نگهداشته است. نگارش 2 در سال 1396 ارائه گردیده، و کلیه آفیس های 2007، آفیس 2010، 32 و 64 بیتی، آفیس 2013 ، 32 و 64 بیتی و آفیس 2016 ، 32 و 64 بیتی را پشتیبانی می کند.

نگارش توصیفی در سال 1396 ارائه گردیده، و کلیه آفیس های 2007 قدیمی، 2007 بروز شده در سال 2009، آفیس 2010، 32 و 64 بیتی، آفیس 2013 ، 32 و 64 بیتی و آفیس 2016 ، 32 و 64 بیتی را پشتیبانی می کند.

به مدارس دوره دبستان و شیوه ارزشیابی تحصیلی توصیفی به صورت تخصصی پرداخته، و نرم افزار کارنامه ماهانه 2 توصیفی کاملا جداگانه ارائه شده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر از نگارش 2 روی این لینک کلیک کنید.


برای مشاهده توضیحات درباره امکانات نرم افزار(اینجا کلیک کنید)