نگارش نمره ای

ماهکار

نگارش توصیفی

ماهکار

ورود به صفحه نگارش2

ورود به صفحه نگار ش توصیفی


 

تنها نرم افزار کارنامه ماهانه ای که در اینترنت قابل دانلود و استفاده -  قبل از خرید کد فعالسازی - است!

با استفاده از این نرم افزار به هیچ وجه معطل اتصال به اینترنت نخواهید ماند.

و مجبور نـخواهید بود وجه شارژ سالانه پرداخت کنید- چون می توانید نرم افزار را پس از دانلود بر روی رایانه خودتان نصب کنید و از آن استفاده کنید.

دارای کد فعالسازی دائمی است.

با کمی استفاده از این نرم افزار ، متوجه می شوید که نرم افزاری (در دست) و (روتین) در اختیار دارید.

تنها نرم افزار کارنامه ماهانه ای که توانایی نگهداری 12 نمره آزمون برای هر درس دانش آموزان را دارد، و می تواند نمرات آزمونهای متعدد را تجزیه و تحلیل کند.