چند نکته را با هم مرور می کنیم.

نکته اول: به اعداد دو-دویی(باینری=Binary) و به اعداد ده-دهی(دسیمال=Decimal) می گوییم.
نکته دوم: شما به ابزاری نیاز دارید که موقعی که می خواهید فلوچارت و الگوریتم خود را بنویسید مرتب آنرا چک کنید، یکی از ابزارها، ماشین حساب کامپیوتر است.
نکته سوم: شما به ابزاری نیاز دارید که فلوچارت خود را با آن رسم کنید، و آنرا جرا کنید تا ببینید درست کار می کند، یا نه.
این ابزار نرم افزار فلوگوریتم خواهد بود، نرم افزار فلوگوریتم، یک برنامه رایگان است که به شما اجازه می دهد برنامه های خود را با استفاده از نمودارهای گرافیکی ایجاد کنید. بنابراین، شما می توانید بر منطق الگوریتم تمرکز کنید، و فلوچارت خود را تنظیم کنید؛ و دیگر لازم نیست تمام جزئیات و ظرایف یک زبان برنامه نویسی را به خاطر آورید و تنظیم کنید. همچنین می توانید برنامه های خود را به طور مستقیم در این نرم افزار، اجرا و تست کنید. شما می¬توانید این نرم افزار را از وب سایت flowgorithm.org دانلود کنید.
توضیحی درباره ی ماشین حساب کامپیوتر
برای دسترسی به ماشین حساب کامپیوتر، می توانید روی آیکن نرم افزار ماشین حساب در کامپیوتر کلیک کنید، اگر آیکن ماشین حساب را پیدا نمی کنید، می توانید دو دکمه صفحه کلید (♣ و R ) را همزمان بزنید، و پس از باز شدن پنجره ای با عنوان Run مانند شکل روبرو، عبارت Calc را تایپ کنیدو روی دکمه ok کلیک کنید.
ممکن است ماشین حساب در نما(View)ی معمولی قرار داشته باشد.
و باید بدانید که نیاز خواهید داشت که نمای ماشین حساب را به نمای برنامه نویسی تغییر دهید.
برای اینکار از منوی View در نرم افزار Calculator، گزینه ی Programmer را انتخاب کنید.
در این نما، به دو عبارت باید بیشتر دقت کنید، یکی عبارت Dec و دیگری Bin
Hex برای نمایش اعداد در مبنای 16 تایی، است.
Dec برای نمایش اعداد در مبنای ده تایی، است.
Oct برای نمایش اعداد در مبنای 8 تایی، است.
و Bin برای نمایش اعداد در مبنای دوتایی، است.
به عنوان مثال ابتدا گزینه Dec را انتخاب کنید، عدد 67 را تایپ کنید، و سپس روی گزینه Bin کلیک کنید.

در نمای بالا می توانید اعداد ده-دهی و دو-دویی تبدیل شده به هم را ببینید.
چند تمرین انجام دهید: مثلا عدد 33 و 45 و 69 و 1000 و 0 و 1 و 2 و 3 و 4 را به مبنای 2 وارد کنید. و برعکس..
مثلا عدد 0 برابر 0 خواهد شد. و عدد 1 برابر 1 خواهد شد.
عدد (2)10 در مبنای ده-دهی، برابر با عدد (10)2 در مبنای دو-دویی خواهد شد.
عدد (3)10 در مبنای ده-دهی، برابر با عدد (11)2 در مبنای دو-دویی خواهد شد.
عدد (4)10 در مبنای ده-دهی، برابر با عدد (100)2 در مبنای دو-دویی خواهد شد.


توضیح روش تبدیل اعداد دودویی به ده دهی
اکنون اجازه دهید روش تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی را در قالب یک مثال، با هم مرور کنیم.

برای تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی ، بالای هر عدد از سمت به چپ مرتبه عدد را می نویسیم، یعنی سمت راست 1 و بعدی 2 و الی آخر
تا آخرین عدد در سمت چپ:


1 2 3 4 5 6 7 8 مرحله ها


0 1 2 3 4 5 6 7 مرتبه عدد
(از صفر شروع می شود)
1 1 0 1 1 0 0 1 عدد دودویی مورد نظر
سپس 2 به توان مرتبه عدد را می نویسیم:
20 21 22 23 24 25 26 27 2 به توان مرتبه عدد
1 1 0 1 1 0 0 1 عدد دودویی مورد نظر
در مرحله بعد اعداد زیر را در توان ها ضرب می کنیم، و نهایتا آنها را باهم جمع می کنیم:
1×20 1×21 0×22 1×23 1×24 0×25 0×26 1×27 2 به توان مرتبه عدد ضربدر عددی که در مرتبه قرار دارد
و در ادامه ...
1×1 1×2 0×4 1×8 1×16 0×32 0×64 1×128
و در ادامه ...
1 2 0 8 16 0 0 128
و در ادامه در هر مرحله در مخزن یا متغییری(مانند t) اعداد بدست آمده را اضافه می کنیم
1 2 0 8 16 0 0 128 حاصل هر مرحله
0+1 1+2 3+0 3+8 11+16 27+0 27+0 27+128
1 3 3 11 27 27 27 155 مقدار متغییرt در هر مرحله

که خواهیم داشت:


155=1+2+8+16+0+0+128
توضیح روش توضیح تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی برای کامپیوتر
روش توضیح روش تبدیل ، به کامپیوتر با روش توضیح یک روش برای انسان، متفاوت است؛ در این نوع توضیح باید تمامی جزئیات کامل ارائه شود، ولی همیشه اینکار سخت نیست، گاهی بسیاری از روش ها شاید شروع سختی داشته باشند، اما خیلی سریع به پایان می رسند، و نتیجه ی خیلی خوبی هم بدست می آید. ابتدا اجازه دهید به فلوچارت تبدیل اعداد دودویی به ده دهی نگاهی بیاندازیم.
این فلوچارت در نرم افزار flowgorithm تنظیم شده است.

شبه¬کد (الگوریتم) تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی برای کامپیوتر
شروع
تعریف متغییر های ‪‎ به عنوان عدد صحیح‬‏ ‪‎i, b, k, c, t‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
(توضیح برای نامگذاری متغییر ها:
بهتر است برای نامگذاری متغییر ها، از حروفی استفاده کنید که در طی برنامه¬¬نویسی بتوانید به راحتی آنها را به خاطر آورید، یک روش نامگذاری متغییر ها به لاتین و یا فارسی است و استفاده از حرف اول آنها مثلا به این مثال توجه کنید:
متغییرi را به صورت اختصاری از کلمه input ، یعنی ورودی انتخاب کرده ایم.
متغییر b را به صورت اختصاری از کلمه باقیمانده، انتخاب کرده ایم.
متغییر k را به صورت اختصاری از کلمه خارج قسمت(KH)، انتخاب کرده ایم.
متغییر c را به صورت اختصاری از کلمه Counter شمارنده، انتخاب کرده ایم.
متغییر t را به صورت اختصاری از کلمه Total جمع، انتخاب کرده ایم.
توجه کنید که باید عبارت ها کوتاه و غیر تکراری باشند ولی می توانید هر عبارتی را انتخاب کنید مثلا می توانستیم از j به عنوان جمع استفاده کنیم.
ورودی یک عدد صحیح و قرار دادن عدد در متغییر ‪‎i‬‬‬‬‬‬‬‬‬
انتساب عدد صفر در متغییر ‪‎c‬‏ ‬‬‬‬‬‬‬‬
انتساب باقیمانده ی تقسیم متغییرi بر 10 در متغییر ‎b‬‬‬ : علامت محاسبه ی باقیمانده % است
انتساب مقدار متغییر‪‎b‬‬‬ در متغییر ‪‎t‬‏ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
انتساب خارج قسمت تقسیم متغییرi بر 10 در متغییر ‬‏ = k‬‬‬
تکرار حلقه اکر مقدار موجود در متغییر k صفر نبود
یکی به شمارنده ای که در اینجا متغییر c است اضافه کن
باقیمانده تقسیم مقدار درون متغییر k بر 10 را محاسبه کرده و در متغییر B قرار بده
مقدار موجود در متغییر b را در 2 به توان مقدار متغییر c ضرب کن، و نتیجه را به مقدار متغییر t اضافه کن
مقدار درون متغییر k را بر 10 تقسیم کن و نتیجه را در متغییر k قرار بده
پایان حلقه(بررسی شرط پایان حلقه در اینجا در ابتدای حلقه انجام می شود ، پس بهتر است بگوییم: برگرد به شروع حلقه)
مقدار درون متغییر t را نمایش بده
پایان

توضیح روش برنامه نویسی
دقت کنید که از آنجهت که، یکی از خصلت¬های رایانه، خستگی ناپذیری و دقت در انجام اعمال تکراری است - برنامه نویسی برای رایانه، بوجود آوردن فرآیندی است که در آن عملیاتی تا حصول نتیجه تکرار شود. اما همیشه تکرار کردن نتیجه نمی دهد گاهی باید برخی از عملیات بدون تکرار و فقط برای یک مورد خاص انجام شود.و نیز باید روش هایی داشته باشیم که مقادیر موجود در متغییرها در هر بار اجرای عملیات تکراری، به صورتی که لازم است، تغییر کنند. یا مثلا باید روش هایی داشته باشیم که در طی تکرار عملیات، فرآیند عملیات تحت شرایطی پایان پذیرد. به نکات دیگری به تدریج اشاره خواهیم کرد.
به آنچه در این پاراگراف بالا خواندید ظرایفی می گوییم که در برنامه نویسی با آنها درگیر خواهیم بود، اما نرم افزار فلوگوریتم، یک ابزار است که به شما اجازه می دهد، برنامه های خود را با استفاده از نمودارهای گرافیکی ایجاد کنید. بنابراین، شما می توانید بر منطق الگوریتم تمرکز کنید، و فلوچارت خود را تنظیم کنید؛ و دیگر لازم نیست تمام جزئیات و ظرایف یک زبان برنامه نویسی را به خاطر آورید و تنظیم کنید.

به ذهن خود اجازه دهید تا فکر کند
o سئوال: اگر دقت کنید در فرآیند تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی، کاری هست که مرتبا در حال تکرار است، آن کار چیست؟
پاسخ: به بخش توضیح روش تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی در همین نوشتار دقت کنید.
ضرب اعداد (0 یا 1) در 2 به توان مرتبه¬ی عدد (شماره عدد از سمت راست – که از صفر آغاز می شود)
این کاری است که مرتب - تا رسیدن به نتیجه- تکرار می شود؛ پس باید روش را طوری تنظیم کنید که این کار بتواند تکرار شود. شاید این سئوال در ذهن شما پیش آید که، آیا همین کار کافی است؟ که خود می¬دانید که پاسخ این سئوال، خیر است.
اما کار اصلی این است که، بجای اینکه چندین بار، کاری را انجام دهید؛ باید برنامه¬ی خود را طوری تنظیم کنید، که از این امکان رایانه(یعنی تکرار و دقت) بتوانید استفاده کنید.
o در قدم نخست نیاز دارید برای قسمتی که قرار است در آن عددی را نگهداری کنید یک اسم بگذارید، مثلا به یک بخشی نیاز دارید که در آن بخش عدد دودویی خود را بنویسید.
به این کاغذ نگاه کنید، علاوه بر این دو مکان، که در یکی عدد دودویی و دیگری عدد ده¬دهی را نوشته اید به مکان های دیگری هم نیاز دارید، مقدار درون این مکان ها را ممکن است مرتب مجبور باشید - با مدادپاک¬کن- پاک کنید، و مقدار جدیدی در آنها بنویسید.
مثلا در مکانی که با کادر قرمز رنگ نمایش داده شده است ممکن است طی مراحل مختلف با اعداد 1 و 3 و 11 و 27 پر کنید، و نهایتا پس از اتمام کار، ببینید که در کادر قرمز رنگ خود عدد 155 را دارید، و همین عدد ممکن است نتیجه نهایی بدست آمده شما باشد و آنرا به عنوان پاسخ نهایی تلقی کنید. در رایانه هم به همین صورت کار خواهیم کرد، به هر مکان که در آن عدد ی را نگهداری می کنیم، یک متغییر می گوییم، و آنرا با یک نام مشخص می کنیم، مثلا به کادر قرمز رنگ ممکن است اسم مجموع یا اسم total را نسبت دهیم و به صورت خلاصه آنرا با t نمایش دهیم.
شما به محل ها یا مکان های دیگری هم نیاز خواهید داشت که در آنها اعدادی را نگهدارید. مثل مکانی برای شمارنده ها و غیرو، اما بهتر است برای اولین بار به اینکه به چه متغییرهایی نیاز دارید فکر نکنید، فقط به این فکر کنید که چه کار می خواهید انجام دهید، اما دقت کنید از متغیرهای اضافه با یک کاربرد استفاده نکنید، منظور از این جمله این است که مثلا اگر از متغییری به نام t برای نگهداری مجموع اعداد استفاده می کنید به اشتباه از متغییر دیگری به نام j برای همین منظور استفاده نکنید. به تدریج با این مفهوم بیشتر آشنا خواهیم شد.
روی کاری که می خواهید انجام دهید تمرکز کنید ، سپس ببینید به چه متغییر هایی نیاز دارید، سپس اسمی برای آنها انتخاب کنید.


توضیح اینکه چطور باید منظورمان را آماده کنیم تا به رایانه منتقل کنیم
قبل از اینکه منظورتان را به رایانه منتقل کنید با به عبارتی به رایانه بفهمانید که چه چیزی از او می خواهید، باید منظورتان را دارای روندی کنید که شبیه به کاری باشد که رایانه انجام می دهد، یعنی باید قدری روش حل مسئله خودتان را را به نحوه حل کردن مسئله¬ی رایانه نزدیک کنید، تا بعد بتوانید منظورتان را به رایانه بفهمانید.
به تصویر زیر نگاه کنید، این تصویر بخشی از توضیح روش تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی، در همین نوشتار است.
روی همین بخش تمرکز کنید، ببینید چه کاری باید انجام دهید.آشنایی با علائم
به علامت¬هایی برای استفاده در الگوریتم و فلوچارت نیاز داریم، بعضی از این علامت ها، علامت های ریاضی هستند، برخی نیز علائم فلوچارتی هستند، ما قصد نداریم در این نوشتار تمام علائم ریاضی و علائم فلوچارتی را توضیح دهیم ، فقط می خواهم با آنهایی که در حل این تمرین نیاز داریم آشنا شویم.
o در اینکار به چند علامت ریاضی نیاز دارید
بار دیگر به بخش توضیح روش تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی در همین نوشتار دقت کنید.
به محاسباتی
o از نوع جمع کردن دو عدد
برای اینکار از علامت (+) استفاده می کنیم.
o از نوع ضرب کردن
برای اینکار از علامت ستاره(*) استفاده می کنیم
o از نوع تقسیم برای بدست آوردن
 خارج قسمت تقسیم
برای اینکار از علامت (/) استفاده می کنیم
 و باقیمانده ی تقسیم
برای اینکار از علامت (%) استفاده می کینم
o از نوع به توان رساندن یک عدد به عددی دیگر
برای اینکار از علامت (^) استفاده می کنیم.

o در اینکار به چند علامت فلوچارتی نیاز دارید، که به آنها دستورات فلوچارتی نیز می گویند.


وقت آن رسیده که فلوچارتی را تنظیم کنید
وارد نرم افزار فلوگوریتم شوید:

و نرم افزار را روی نمای فارسی تنظیم کنید:
برای اینکار از منوی Tools گزینه ی
Change Language را انتخاب کنید.

سپس از پنجره به نمایش گذاشته شده فارسی را انتخاب کنید و در آخر روی دکمه ok کلیک کنید:

به این ترتیب نمای نرم افزار به زبان فارسی تغییر خواهد کرد.


به این جدول نگاه کنید :
مرحله ها مقدار متغییر k b=k % 10 k=k % 10 مقدار متغییر b
1 10011011 10011011/10 10011011%10 1
2 1001101 1001101/10 1001101%10 1
3 100110 100110/10 100110%10 0
4 10011 10011/10 10011%10 1
5 1001 1001/10 1001%10 1
6 100 100/10 100%10 0
7 10 10/10 10%10 0
8 1 1/10 1%10 1

این همان جدولی است که روند صحیح کار در یک مرحله را در آن کار کردیم.
اکنون می خواهیم آنرا به یک فلوچارت تبدیل کنیم.
موارد ریاضی آنرا بار دیگر بررسی کنید:
b=k%10
k=k/10
اکنون ماوس را بر روی فلشی که دو تصویر متد اصلی و پایان را به هم وصل کرده است قرار دهید.

با قرار گرفتن ماوس روی فلش
فلش رنگی می شود

اکنون روی فلش کلیک کنید، تا پنجره دستورات فلوچارت باز شود:

از پنجره باز شده، انتساب را انتخاب کنید:
اکنون روی مستطیلی که با نام انتساب مشخص شده است دوبارکلیک(DoubleClick) کنید

در نام متغییر b را بنویسید
و در بخش عملیات، بنویسید: k%10 سپس روی دکمه تایید کلیک کنید:

اکنون خودتان متوجه شدید که چه کار انجام داده اید.


حالا لازم است فلوچارت زیر را خودتان به همین روش تنظیم کنید:
مرحله ها مقدار متغییر k b=k % 10 k=k % 10 مقدار متغییر b
1 10011011 10011011/10 10011011%10 1

با انجام اینکار شما توانسته اید این جدول را به یک فلوچارت تبدیل کنید.

وقت آن رسیده که فلوچارت را اجرا کنید
اگر این فلوچارت را اجرا کنید، با اشکالاتی موقع اجرا روبرو خواهید شد، که سعی می کنیم آنهار را رفع کنیم:
برای اجرا روی آیکن کلیک کنید: اما انتظار نداشته باشید که فلوچارت اجرا شود

شما هنوز باید چند چیز دیگر به فلوچارت خود اضافه کنید، اما در اینجا با یکی از مزیت های مهم نرم افزار flowgorithm آشنا خواهید شد، این مزیت ارائه خطا و هشدار است.
یعنی نرم افزار به شما پیام می دهد که فلچارت شما دارای اشکالاتی است، که باید آنها را رفع کنید، این مزیت مزیت بسیار مهمی است که از آن برای رفع اشکال استفاده می کنیم.
پس از اجرا این پیام به نمایش گذاشته خواهد شد:

نه تنها متغییر k بلکه متغییر b را هم تعریف نکرده اید.
پس به خاطر داشته باشید که خطای بعدی را از همین الان به شما معرفی کرده ایم.
اکنون روی فلش بالا بین دو عبارت

کلیک کنید و از پنجره دستورات دستور را انتخاب کنید.
و سپس روی آن دوبار کلیک کنید:

متغییر k را در بخش نام متغییر اضافه کنید
می توانید در این جا بیش از یک متغییر را تعریف کنید،
آیا می خواهید متغییر b را هم در همینجا تعریف کنید؟ پس عبارت
k ,b
را تایپ کنید.

به عبارت عدد صحیح نیز توجه کنید، در این¬باره کمی بالاتر توضیحاتی ارائه شده است، اکنون روی دکمه تایید کلیک کنید.
اکنون فلوچارت شما به این شکل نمایش داده خواهد شد:

بار دیگر فلوچارت را اجرا کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و این به معنی انجام درست نخستین فلوچارتی است که خود شما آنرا به درستی اجرا کرده اید. دقت کنید اگر چه هیچ پیامی نمایش داده نمی شود اما
شما به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده¬اید.

اکنون می خواهیم سه خروجی به فلوچارت خود اضافه کنیم
فلوچارت خود را به این صورت تغییر دهید:

و آنرا اجرا کنید؛ این پنجره را خواهید دید، (به این پنجره پنجره کنسول می گوییم):

عدد اول تقسیم 10011011 بر 10 که اکنون در متغییر k قرار دارد
عدد دوم نیز باقیمانده تقسیم 10011011 بر 10 است، که اکنون در متغییر b قرار دارد.
می توانید این پنجره را ببندید تا به پنجره تنظیم فلوچارت برگردیم.
اکنون نیاز داریم اینکار را چند بار تکرار کنیم،
مرحله ها مقدار متغییر k b=k % 10 k=k % 10 مقدار متغییر b
1 10011011 10011011/10 10011011%10 1
2 1001101 1001101/10 1001101%10 1
3 100110 100110/10 100110%10 0
4 10011 10011/10 10011%10 1
5 1001 1001/10 1001%10 1
6 100 100/10 100%10 0
7 10 10/10 10%10 0
8 1 1/10 1%10 1
می خواهیم این محاسبات این جدول را در فلوچارت ببینیم
ممکن است این سئوال در ذهن شما پیش آید که چگونه می توانیم این محاسبات یا پاسخ این محاسبات را در پنجره کنسول ببینیم.
برای اینکه پاسخ این سئوال را در ذهن خود پاسخ دهید به این تصویر نگاه کنید: -

اکنون سئوال این است که چگونه فلوچارت را تغییر دهیم که این خروجی را ببینیم؟
شما به ایجاد یک حلقه ی تکرار نیاز دارید.


بین دو عبارت k=10011011
و
b=k%0
دستور
را اضافه کنید


سپس فلوچارت را به صورت زیر تغییر دهید:

روی While حلقه، دوبار کلیک کنید و عبارت k<>0 را به آن اضافه کنید.

منظور از این کار این است که حلقه تا وقتی که مقدار درون متغییر k صفر نشده است این حلفه تکرار شود.
سئووال:چرا تا وقتی که مقدار درون متغییر k صفر نشده است باید این حلفه تکرار شود؟
پاسخ : به این جدول نگاه کنید:
مرحله ها مقدار متغییر k b=k % 10 k=k % 10 مقدار متغییر b
1 10011011 10011011/10 10011011%10 1
2 1001101 1001101/10 1001101%10 1
3 100110 100110/10 100110%10 0
4 10011 10011/10 10011%10 1
5 1001 1001/10 1001%10 1
6 100 100/10 100%10 0
7 10 10/10 10%10 0
8 1 1/10 1%10 1
0
در این جدول مرحله 9 ام نداریم اما مقدار k قبل از انجام محاسبات در مرحله8 ام ، 1 است، اما در پایان مرحله 8 ام، صفر(0) است.
در هیچ مرحله ی دیگری مقدار متغییر k صفر(0) نیست.

اکنون فلوچارت شما به شکل زیر دیده خواهد شد.

آنرا اجرا کنید:

آنچه اکنون در خروجی می بینید تکه تکه شده ی عدد است که در مقدار k وجود داشته است: (10011011)

اگر به بخش توضیح روش تبدیل اعداد دودویی به ده¬دهی در همین نوشتار دقت کنید، می بینید که هر عدد باید 2 به توان مرتیه عدد برسد، مرتبه عدد نیز در هر مرحله با شماره مرحله نسبت دارد.
به این ترتیب چنین فلوچارتی تولید خواهید کرد:
این سه تغییر را در فلوچارت اعمال کنید.
شاید این سئوال برای شما پیش آید که چرا باید این تغییرات را اعمال کنیم؟
پاسخ: اینکار موجب خواهد شما در خروجی حلقه شماره مرحله را مشاهده کنید.

این اعداد همان اعدادی است که شما نیاز دارید در هر مرحله 2 را به توان آنها برسانید.

شما می توانید سه تغییر بالا را در فلوچارت خود اعمال کنید؟

به این دو فلوچارت و خروجی آنها دقت کنید:
فلوچارت اول فلوچارت دومما به فلوچارت اول نیاز داریم ، آیا می توانید بگوئیدچرا؟
1×20 1×21 0×22 1×23 1×24 0×25 0×26 1×27 2 به توان مرتبه عدد ضربدر عددی که در مرتبه قرار دارد
پاسخ در جدول بالا دیده می شود
شما در هر مرحله باید 2 را به توان چه عددی برسانید و این اعداد با کدام فلوچارت همخوانی دارد؟
اکنون به جدول زیر نگاه کنید:
1×1 1×2 0×4 1×8 1×16 0×32 0×64 1×128
فلوچارت خود را به شکل زیر تغییر دهید و خروجی آنرا با جدول بالا مقایسه کنید:

2 به توان c یعنی عددی که در هر مرحله به آن نیار داریم رسیده است.
حاصل این عبارت در متغییری به نام t قرار گرفته و در پنجره کنسول مقدار t نمایش داده شده است.
اکنون به جدول زیر نگاه کنید:
1 2 0 8 16 0 0 128 حاصل هر مرحله
0+1 1+2 3+0 3+8 11+16 27+0 27+0 27+128
1 3 3 11 27 27 27 155 مقدار متغییرt در هر مرحله
فلوچارت خود را به شکل زیر تغییر دهید و خروجی آنرا با جدول بالا مقایسه کنید:


به مقدار قبلی متغییر t ، حاصل ضرب عدد جدا شده در هر مرحله در 2 به توان شمارنده در هر مرحله اضافه شده است.
اکنون کافی است که فقط دو تغییر در فلوچارت خود اعمال کنید
تغییر اول:


تغییر نهایی:


در این مرحله به جای تعیین مقدار k ، مقدار k را از کاربر دریافت می کنیم.

شما طی این نوشتار با خلق یک فلوچارت آشنا شدید.
موفق باشید
اسفند96