آیا کارت بانکی شما، امکان پرداخت کمتر از 10 هزار تومان را دارد؟
بلی خیر

مابه‌التفاوت‌محاسبه‌خواهدشد