نگارش 8

 دانلود از سرور بیان.

دانلود از سرور Tavafi.ir.

فایل دانلود شده را نمی توانم پیدا کنم!

نگارش 8: دقت داشته باشید این نرم افزار فقط یک(1)ساعت به صورت نمایشی(Demo) در رایانه شما اجرا خواهد شد.

و برای ادامه استفاده، کد فعالسازی تهیه کنید.