.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی.
.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 64 بیتی.

.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی و 64 بیتی.

لینک های دانلود رایگان.


درصورتیکه دانلود از لینک های بالا میسر نشد، می توانید از لینک های زیر برای دانلود نرم افزار استفاده کنید.

 

 آفیس 64 بیتی

 

 آفیس 32 بیتی

فایل دانلود شده را نمی توانم پیدا کنم!

سه هزار تومان دو هزا رتومان


برای کلیه آفیس ها و ویندوزهای 32 و 64 بیتی از 2007 تا 2019

پنج هزار تومان


توضیح فنی:

ویندوز رایانه شما  می تواند با فرمت 32 بیتی یا 64 بیتی نصب شده باشد.

اگر ویندوز 32 بیتی نصب کرده باشید، حتما آفیس رایانه ی شما 32 بیتی است.

اما اگر ویندوز 64 بیتی نصب کرده باشید، ممکن است آفیس نصب شده در رایانه شما 64 بیتی یا 32 بیتی باشد.

برای اینکه بفهمید آفیس نصب شده در رایانه شما چند بیتی است، می توانید یکی از نرم افزارهای آفیس را باز کنید و در قسمت درباره نرم افزار نگارش آن را بررسی کنید.

(توضیح بیشتر...)