چگونه بفهمیم آفیس نصب شده روی رایانه 32 بیتی است یا 64 بیتی ؟

ماهکار

 

 آفیس 64 بیتی

 

 آفیس 32 بیتی

فایل دانلود شده را نمی توانم پیدا کنم!


برای کلیه آفیس ها و ویندوزهای 32 و 64 بیتی از 2007 تا 2019


توضیح فنی:

ویندوز رایانه شما  می تواند با فرمت 32 بیتی یا 64 بیتی نصب شده باشد.

اگر ویندوز 32 بیتی نصب کرده باشید، حتما آفیس رایانه ی شما 32 بیتی است.

اما اگر ویندوز 64 بیتی نصب کرده باشید، ممکن است آفیس نصب شده در رایانه شما 64 بیتی یا 32 بیتی باشد.

برای اینکه بفهمید آفیس نصب شده در رایانه شما چند بیتی است، می توانید یکی از نرم افزارهای آفیس را باز کنید و در قسمت درباره نرم افزار نگارش آن را بررسی کنید.

(توضیح بیشتر...)