دانلود فایل نصب کم حجم تر

Office 64 Bit

دانلود فایل نصب کم حجم تر

Office 32 Bit

ماهناز

چگونه بفهمیم آفیس نصب شده روی رایانه 32 بیتی است یا 64 بیتی ؟

Office 32bit & 64bit

برای کلیه ویندوزها و آفیس های 32 و 64 بیتی

دانلود نرم افزار