امکان تبدیل کُدبورس، اضافه شد.

امکان تبدیل متن Windows به DBF DOS، به روز شد. 

txlsx

نگارش جدید 2.0.2 برای آفیس های 32 بیتی و 64 بیتی کارائی دارد


نرم افزار حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS


نرم افزار افزونه(Add-Ins) مبدل فایلهای اکسل، به فایلهای فاکس پرو DBF IV


 سایر تولیدات مشابه:

TC