امکان تبدیل کُدبورس، اضافه شد.

امکان تبدیل متن Windows به DBF DOS، به روز شد. 

txlsx

نگارش جدید 2.0.2 برای آفیس های 32 بیتی و 64 بیتی کارائی دارد

لطفا به خاطر داشته باشید که باید بخش فارسی ویندوز را فعال کرده باشید


نرم افزار حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS


نرم افزار افزونه(Add-Ins) مبدل فایلهای اکسل، به فایلهای فاکس پرو DBF IV


 سایر تولیدات مشابه:

TC