اگر خدمتی ارائه می کنید و فقط می خواهیم آنرا معرفی کنید و روش دریافت و ارائه آنرا به مشتریان توضیح دهید و اینکه چطور با شما تماس بگیرند و خدمت ارائه شده را از شما خریداری کنند، می توانید به سایت زیر به عنوان نمونه نگاهی داشته باشید:

ww.demonline.ir


هزینه راه اندازی چنین وب سایتی فقط 50 هزار تومان است.

این وب سایت دارای امکانات زیر خواهد بود:

1- دامنه اختصاصی  (www.XXXXX.ir)

2- طراحی کامل منوها و مطالب داخل آنها بر اساس خواسته شما.

3- پنل(بخش مدیریت) مطالب- جهت استفاده های احتمالی بعدی توسط خود شما.


همانطور که قبلا هم گفته شد این وب سایت بیشتر دارای طراحی شکلی و آدرس اینترنتی به منظور معرفی خدمات شما برای ارائه به مشتریان خواهد بود.

به این ترتیب با کمترین هزینه صاحب یک وب سایت شیک خواهید شد.

ww.demonline.ir


مطالبی برای مطالعه بیشتر:

می خواهم مطالعه بیشتری داشته باشم و از تجربیات موجود در انتخاب وب سایت استفاده کنم