اگر شرکتی ساده دارید و فقط می خواهیم روی کارت ویزیت تان آدرس وب سایت اینترنتی داشته باشید. می توانید به سایت زیر به عنوان نمونه نگاهی داشته باشید:

ww.demonline.ir


هزینه راه اندازی چنین وب سایتی فقط 50 هزار تومان است.

این وب سایت دارای امکانات زیر خواهد بود:

1- دامنه اختصاصی  (www.XXXXX.ir)

2- طراحی کامل منوها و مطالب داخل آنها بر اساس خواسته شما.

3- پنل(بخش مدیریت) مطالب- جهت استفاده های احتمالی بعدی توسط خود شما.


همانطور که قبلا هم گفته شد این وب سایت بیشتر دارای طراحی شکلی و آدرس اینترنتی به منظور درج آن در کارت ویزیت شما برای ارائه به مشتریان خواهد بود.

به این ترتیب با کمترین هزینه صاحب یک وب سایت شیک خواهید شد.

ww.demonline.ir


مطالبی برای مطالعه بیشتر:

می خواهم مطالعه بیشتری داشته باشم و از تجربیات موجود در انتخاب وب سایت استفاده کنم