دانلود فایل حفاظت شده ی این سند

در این سند پاورپوینت، موارد زیر مورد بررسی واقع شده اند:

  1. بکارگیری شیپ TextBox برای نمایش متن
  2. بکارگیری UserForm در بخش VBA برای دریافت اطلاعات از کاربر
  3. بکارگیری Lable در Userform
  4. بکارگیری Textbox در Userform
  5. بکارگیری Button در Userform
  6. دستکاری یک شیپ در یک اسلاید از طریق VBA در فرم
  7. نمایش فرم(UserForm)و بستن فرم(Userform)


فایل pptm، دریافت اطلاعات از کاربر از طریق Userform

در این پرزنتیشن، شما با نحوه استفاده از Useform برای دریافت اطلاعات از کاربر و نیز نمایش اطلاعات دریافت شده در اسلاید آشنا خواهید شد، در اسلاید یک Shape از نوع Textbox مورد هدف واقع خواهید شد. ابتدا یک فرم به نمایش گذاشته می شود که در این فرم از عناصری مانند: Lableو Textboxو CommandButton استفاده شده است، سپس محتوای تکت دریافت شده در اسلاید به نمایش گذاشته خواهد شد. در این سند، علاوه بر آنچه بالاتر توضیح داده شد با نحوه نمایش و بستن فرم Userform) )نیز آشنا خواهید شد.

دانلود اصل سند و توضیحات برنامه نویسی ماکروها