دانلود فایل حفاظت شده ی این سند

در این سند پاورپوینت، موارد زیر مورد بررسی واقع شده اند:

  1. بکارگیری چارت گراف(Chart Graph) برای نمایش نمودارهای استاندارد
  2. بکارگیری جدول (Table)
  3. بکارگیری Textbox از نوع Developer در اسلاید به منظور تغییر مقادیر در جدول
  4. انیمیشن ها در Chart Graph
  5. دستکاری اطلاعات Data درون چارت گراف(Chart Graph)، بر اساس استاندارد Excel
  6. نمایش مجدد انیمشن های اداره کننده چارت گراف(Chart Graph)
  7. اعمال فرمول های محاسباتی در جدول اطلاعات استاندارد Excel از داخل VBA ی Powerpoint !


فایل pptm، ارائه نتایج به صورت جدول و نموداردر این پرزنتیشن خواهید دید که چگونه می توان از طریق بکار گیری و طراحی چارت گراف(Chart Graph)، و استفاده از انیمشن ها و ترکیب بندی انیمشن ها بر اساس اجزاء تشکیل دهنده چارت، و نیز دستکاری اطلاعات استاندارد (Chart Graph) که معمولا در جداول Excel صورت می گیرد - از داخل بخش برنامه نویسی VBA ،اطلاعات چارت گراف(Chart Graph) موجود در اسلاید را، تغییر داد؛ و انیمشن های آنرا مجددا اجرا نمود. در این پرزنتیشن نمونه، لیستی از نمرات سه درس (با قابلیت تغییر عناوین دروس)، و نیز امکان تغییر نمرات سه ثلث برای هر درس، وجود دارد که در پایان تغییرات می توان از طریق کلیک روی دکمه ای که به ماکروهای VBA متصل شده است، چارت گراف(Chart Graph) تنظیم شده را تغییر داد. در این پرزنتیشن، اعمال فرمول های محاسباتی پیشرفته Excel نیز از طریق دستکاری اطلاعات Excel مربوط به  چارت گراف(Chart Graph) از درون VBA ی پاورپوینت مورد توجه ولقع شده است.

به خاطر داشته باشید، بلافاصله پس از ورود به فایل Source پاورپوینت این پروژه با پسوند PPTM کلیدهای ترکیبی Alt+F10 را بزنید تا بتوانید پنل مدیریت اشیاء Shapes را ملاحظه کنید. در ادامه با کلیک بر روی دکمه قزمزرنگ، ماکرویی اجرا می شود که تغییرات را  چارت گراف(Chart Graph) اعمال می کند.

دانلود اصل سند و توضیحات برنامه نویسی ماکروها