دانلود فایل حفاظت شده ی این سند

در این سند پاورپوینت، موارد زیر مورد بررسی واقع شده اند:

  1. بکارگیری شیپ TextBox برای نمایش متن
  2. بکارگیری ریبون Developer برای دریافت اطلاعات از کاربر
  3. بکارگیری Lable در Developer 
  4. بکارگیری Textbox در Developer 
  5. بکارگیری Button در Developer 
  6. دستکاری یک شیپ در یک اسلاید از طریق VBA در Developer 
  7. بکاریگیری هر دو نوع دکمه ها برای فراخوانی توابع


فایل pptm، دریافت اطلاعات از کاربر از طریق Developer Objectsدر این پرزنتیشن، شما با نحوه استفاده از Developer برای دریافت اطلاعات از کاربر و نیز نمایش اطلاعات دریافت شده در اسلاید آشنا خواهید شد، در اسلاید یک Shape از نوع Textbox مورد هدف واقع خواهد شد. ابتدا یک فرم به نمایش گذاشته می شود که در این پرزنتیشن در یک اسلاید از عناصر Developer مانند: Lableو Textboxو CommandButton استفاده شده است، سپس محتوای دریافت شده شده در اسلاید به نمایش گذاشته خواهد شد.

دانلود اصل سند و توضیحات برنامه نویسی ماکروها