نکات مربوط به NotePad
نمایش متون فارسی در NotePad از طریق انتخاب فونت Tavafi Win Nazanin En قابل استفاده است.
نمایی از نرم افزار Notepad  در حالت نمایش فونت های متون فارسی داس

برخی از هموطنان با بنده مکاتباتی داشته اند و در خصوص انتخاب فونت های مزبور در Wordو Excelو ... سئوالاتی پرسیده اند، مثلا اینکه چرا این فونت را وقتی در Word انتخاب می کنند درست نمایش داده نمیشود. توضیح اینکه : شکل متون در داس ASCII است در حالیکه در Word و نرم افزارهای تحت ویندوز به صورت Unicode است شما باید برای اینکه متن خود را از حالت ASCII به حالت UNICODE تبدیل کنید از نرم افزار TC تبدیل متن داس به ویندوز استفاده کنید. این نرم افزار را از همین سایت می توانید دانلود کنید.

نمایش متن DOS در Notepad

در نگارش جدید نرم افزار می توان در ویندوز از طریق نرم افزار notepad فایل های متنی تحت داس را مشاهده کرد.

http://bayanbox.ir/view/2861587932713917535/notepad.jpg

پنجره انتخاب فونت های قابل نمایش متون تحت داس فارسی در پنجره Notepad

http://bayanbox.ir/view/5756149079318796586/notepadfonts.jpg

توجه داشته باشید این نمایش تنها یک نمایش ظاهری متن ها به منظور کنترل آنهاست لیکن نمی توان انتظار داشت چون در notepad دیده می شود متن ها را کپی کرده و با فونت های دیگر مثلا در word سازماندهی کرد.
به منظور ورود داده های متنی به ویندوز و نرم افزارهای کاربری مانند word و Excel و Access باید فایلها را به حالت Unicode و هر فرمتی که با ویندوز سازگار است تبدیل کنید. این کار با نرم افزار TConverter میسر است. بر عکس همین روش یعنی انتقال متن ها از ویندوز به محیط داس نیز از طریق بهره گیری از نرم افزار TAsciiConverter میسر است.
  می توانید هر دوی این نرم افزارها را از سایت tavafi.ir دانلود کنید.

 


حتما لینک های زیر را ببینید:
توضیحاتی در مورد نرم افزار TDOS، با نگرش مدیریتی IT
نمای فونت های فارسی در CMD
 نمایش متن DOS در NOTEPAD
چاپ با چاپگر های USB درDOS

توضیح اجزای صفحات نرم افزار راهنما