نرم افزار TAnalize

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.pngTavvafi@gmail.comساختار الگو را در بخش تنظیمات پایه ای نرم افزار، برای نرم افزار تحلیل نمرات تعریف کنید، و اطلاعات خود را به نرم افزار تحلیل نمرات وارد کنید.

زبانه تنظیم عناوین دوره های تحصیلی:

دوره های تحصیلی برای تولید فایل ها و نگهداری اطلاعات دوره و نیز تعیین ضریب نمرات مستمر و پایانی، تعیین می شوند.

فرض کنید برای دوره ابتدایی یا متوسطه دوره نخست، تصمیم به تعریف دوره داشته باشید، یک شماره و یک نام دوره و ضریب نمره مستمر و ضریب نمره پایانی را تعیین کنید، اگر درس نمره مستمر ندارد، ضریب نمره مستمر را خالی بگذارید، اگر درس نمره مستمر و نمره پایانی دارد، برای نمره مستمر ضریب 1 و برای نمره پایانی ضریب 1 بگذارید، مابقی محاسبات توسط خود نرم افزار انجام می شود(محاسبات به مجموع نمره مستمر و نمره پایانی تقسیم بر دو یا به عبارتی میانگین نمره مستمر و پایانی به عنوان نمره نوبت آزمون محاسبه خواهد شد)، مثلا در دوره متوسطه دوم ، نمره مستمر اول ضریب 1 و نمره پایانی نوبت اول ضریب 2 دارد، همچنین نمره مستمر نوبت دوم ضریب 1 و نمره پایانی نوبت دوم ضریب 6 دارد، نمره نوبت دوم از جمع دو نمره مستمر و پایانی و تقسیم بر 7 که جمع ضرایب 1 و 6 است، محاسبه می شود، ضمنا هر درس می تواند دارای مدل نمره بدون نمره مستمر و یا دارای نمره مستمر باشد، که این شرط نیز هنگام محاسبات اعمال خواهد شد، بطور مثال درس انضباط نمره مستمر ندارد، نمره این درس از جمع و تقسیمی که در بالا توضیح داده شد بدست نمی آید - بلکه نمره نوبت اول یا دوم درس انضباط تنها با نمره پایانی لحاظ می شود.

تنظیم مدل نمره دروس در (زبانه تنظیم اطلاعات وارد شده) انجام می گیرد.

بنابراین می توانید با این ملاحظات الگوی مورد نظرتان را برای عنوان دوره تحصیلی و نمرات و ضرایب نمرات تعیین کنید.

هنگام ورود نمرات می توانید نمراتی که دارای نحوه محاسبات متفاوت هستند را جداگانه به نرم افزار وارد کنید، همچنین می توانید پس از ورود نمرات به نرم افزار در بخش (زبانه تنظیم اطلاعات وارد شده)، با تیکدار کردن گزینه حذف، درس مورد نظر را در محاسبات شرکت ندهید.

به عنوان مثال نوبت های تابستانی در دوره تحصیلی متوسطه دوم را می توانید به صورت حضوری 991 و یا غیر حضوری 998 ، وارد نرم افزار کنید.

زبانه تنظیم الگوها: (لیست های فایل Excel و TXT):

از آنجا که این بخش اهمیت بیشتری دارد بیشتر در مورد آن توضیح داده خواهد شد؛ این زبانه دارای بخش های زیر است:

لیست عنوان برگه ریز نمرات فایل Excel ورودی:
•شما می توانید تمام لیست ها را حذف کنید و لیست های جدید ایجاد کنید، بنابراین در این مورد محدودیتی وجود ندارد.
•هر چند لیست ها بر اساس برگ نمرات دوره متوسطه دوم، تنظیم شده اند - عناوین لیست ها  قابل تغییر هستند.
•می توانید لیست جدید تولید کنید و عنوان آنرا پس از ایجاد تغییر دهید، این تغییرات می تواند روی ساختار الگو  نیز انجام گیرد.
بخش تنظیم الگوی فایل Excel ورودی:
•پس از انتخاب یک الگو می توانید عنوان الگو را تغییر دهید.
•می توانید تعیین کنید ستون های دارای اطلاعات، ردیف کدام ستون است و ستون کد دانش آموزی، ستون حاوی اطلاعات نام را نیز تعیین کنید.
•می توانید تعیین کنید برگه نمره، دارای نمره چند نوبت آزمون است.(معمولا هر فایل Excel  برگ نمره حاوی نمرات یک نوبت آزمون است، مثلا برگ نمره نوبت اول دارای نمره مستمر و پایانی نوبت اول است) ممکن است برگ نمره ای وجود داشته باشد که بیش از یک نوبت آزمون را در خود جای داده باشد (مانند برگ ریز نمره نهایی با نمرات مستمر و پایانی نوبت اول، مستمر و پایانی نوبت دوم و نمره نهایی)، می توانید در هر برگ نمره حداکثر تا 8 نوبت آزمون، و در هر نوبت آزمون 2 ستون نمره تحت عنوان نمره مستمر و پایانی را الگو سازی کنید(جمعا 16 ستون نمره)، -در زبانه ی عناوین دوره های تحصیلی در پنجره تنظیمات پایه ای نرم افزار می توانید ضریب نمره مستمر و پایانی هر نوبت را تعیین کنید، همچنین عنوان نوبت ها نیز در همان بخش قابل تنظیم است).
•لیست بازشوی اطلاعات موثر بر دوره، تعیین می کند ستون های انتخاب شده از لیست بازشوی مستمر و لیست بازشوی پایانی برای تعیین نمره مستمر و پایانی کدام نوبت آزمون لحاظ شوند، که در فایل دیتابیس همان نوبت، نمره ستون های دریافت شده ذخیره خواهد شد. لیست بازشوی تعیین ستون های Excel حداکثر تا ستون Z  می تواند از فایل Excel نمره دریافت کند. بنابراین ستون AA به بعد نباید حاوی اطلاعاتی باشد، که انتظار دارید به نرم افزار وارد نمایید.

 زبانه تنظیم الگوها: (لیست های فایل Excel و TXT):

بخش تنظیم الگوی تکرار شونده برای دریافت اطلاعات دبیر، گروه از فایل TXT:
•برای دریافت اطلاعات از فایل TXT - که از دو فایل DOC یا RTF تولید می شود - باید به روش ساخت الگوهای تکرار شونده عمل کنیم،
•پس از تعیین الگوی نحوه تکرار اطلاعات در فایل های TXT این تنظیمات در فایل Models.accdb ذخیره خواهد شد.
•چگونگی تعیین الگوی فایل TXT در بخش (زبانه تنظیم اطلاعات وارد شده /زبانه کلاس: درس دبیر، دکمه دریافت اطلاعات از فایل TXT) توضیح داده شده.
•همانطور که در همین بخش از پنجره تنظیمات پایه ای نرم افزار،  عبارت «تنظیم این مقادیر در بخش .... مقدور می باشد» ، دیده می شود.
•از آنجا که احتمال دارد علی رغم تنظیم مقادیر الگوی تکرار شونده، هنگام دریافت نیاز به تنظیم مجدد داشته باشد، گهگاه نیاز به (تنظیم اطلاعات وارد شده) خواهید داشت، که اینکار از طریق بخش مذکور امکانپذیر می گردد.

توضیح نحوه دریافت اطلاعات بر مبنای الگو توسط نرم افزار به شرح زیر است:

ابتدا نرم افزار در فایل TXT، به دنبال عبارت ابتدای الگو می گردد، این عبارت باید در یک لیست تنها یکبار وجود داشته باشد و حتما در ابتدای لیست باشد و در تمام لیست ها تکرار شده باشد. یعنی در فایل TXTی که 150 لیست دارد باید 150 بار عبارت ابتدای الگو تکرار شده باشد، نه کمتر و نه بیشتر این عبارت می تواند عنوان لیست نمره (مثلا: لیست نمره نوبت اول) باشد، یا نام مدرسه و .... به صورت کلی می توان به عبارت «وزارت آموزش و پرورش» که معمولا در تمامی لیست ها وجود دارد به عنوان عبارت ابتدای الگو، اشاره داشت. پس از آن نیاز به سایر اطلاعاتی است که تعیین می کند نام دبیر، عنوان درس، شماره کلاس،  هر لیست چیست، در فایل TXT این عبارات معمولا بعد از چند خط از عبارت ابتدای الگو قرار دارند مثلا همیشه 20 خط پس از عبارت ابتدای الگو عبارت دبیر لیست وجود دارد و ...

عبارت های نام و نام خانوادگی یا کد دانش آموز ابتدای لیست و یا هر دوی این مقادیر می تواند به نرم افزار برای تلفیق درست دو لیست Excel و TXT کمک کند؛ بخصوص هنگامی که لیست های فایل Excel با فایل Word از نظر تعداد لیست یا ترتیب یکسان نیستند - که البته بهتر است هیچوقت در چنین وضعیتی لیست ها را به نرم افزار تحویل ندهید چون امکان بروز خطای دریافت و تلفیق دو لیست افزایش خواهد یافت.

امکان تعیین خودکار کد دانش آموزی و نام و نام خانوادگی دانش آموز نفر اول لیست، در نرم افزار در بخش تنظیم الگوی فایل TXT وجود دارد.

زبانه تنظیم نحوه محاسبات نرم افزار:

دانش آموزان (ترک تحصیلی) که نمره پایانی ندارند حذف شوند، تا آمار قبولی کاهش پیدا نکند.
•گهگاه اتفاق می افتد که دانش آموزانی هستند که هیچ نمره پایانی ندارند، این دانش آموزان دارای معدل های پایین خواهند بود و نتایج آموزشگاه را تحت تاثیر قرار می دهند، به این وسیله می توانید دانش آموزانی که هیچ نمره پایانی ندارند از محاسبات نهایی حذف کنید.
•حذف دروسی که تمایل شرکت در محاسبات نهایی آنها را ندارید در بخش تنظیم اطلاعات وارد شده میسر است، برای اینکار کنار لیست تیک حذف را بزنید
تطبیق لیست Excel و TXT  حاوی اطلاعات درس، دبیر و کلاس –خروجی DOC و RTF – بر اساس کد دانش آموز:
•عبارت های کد دانش آموز نفر اول لیست می تواند به نرم افزار برای تلفیق درست دو لیست Excel و TXT کمک کند؛ بخصوص هنگامی که لیست های فایل Excel با فایل Word از نظر تعداد لیست یا ترتیب یکسان نیستند - که البته بهتر است هیچوقت در چنین وضعیتی لیست ها را به نرم افزار تحویل ندهید چون امکان بروز خطای دریافت و تلفیق دو لیست افزایش خواهد یافت.
تطبیق لیست Excel و TXT  حاوی اطلاعات درس، دبیر و کلاس –خروجی DOC و RTF – بر اساس نام دانش آموز:
•عبارت های نام خانوادگی و نام دانش آموز نفر اول لیست می تواند به نرم افزار برای تلفیق درست دو لیست Excel و TXT کمک کند؛ بخصوص هنگامی که لیست های فایل Excel با فایل Word از نظر تعداد لیست یا ترتیب یکسان نیستند - که البته بهتر است هیچوقت در چنین وضعیتی لیست ها را به نرم افزار تحویل ندهید چون امکان بروز خطای دریافت و تلفیق دو لیست افزایش خواهد یافت.
در صورت منطبق نبودن لیست Excel وTXTحاوی اطلاعات درس، دبیر و کلاس... تطبیق خودکار انجام شود:

زبانه تشخیص خودکار پایه و رشته:

در اطلاعات فایل Excel و TXT فایل های خروجی نرم افزار دانا عبارت های رشته و پایه در لیست های وجود ندارد، بر همین اساس

هنگام دریافت اطلاعات از این فایل ها تلاشی برای دریافت اینگونه اطلاعات نشده است در عوض در جدول دیگری می توانید تعیین کنید که دروس

شاخص هر پایه و هر رشته چه دروسی هستند.

می توانید در جدول این بخش تعیین کنید که چه درسی مختص به چه پایه تحصیلی است. تا خود نرم افزار پایه تحصیلی کلاس ها را تعیین کند.

مثلا در دوره دوم متوسطه درس دین  و زندگی (١)، مختص به پایه اول است، درس دین  و زندگی (2) مختص به پایه دوم است و ...

بعد از تعیین درس اختصاصی پایه ، به همین صورت تعیین کنید که درس شاخص رشته ها چه درسی است.

مثلا درس دین  و زندگی (١)، در دوره دوم متوسطه علاوه بر اینکه تعیین کننده پایه اول است مختص رشته اول عمومی نیز هست.

باید توجه داشته باشید، نرم افزار ابتدا دروس شاخص پایه ها را برای درج پایه تحصیلی بررسی می کند، و سپس دروس شاخص رشته ها را برای کلاس هایی که در پایه تعیین شده دارای درس شاخص باشند درج می کند.

دروسی که برای تعیین پایه تحصیلی اختصاص می یابند باید فاقد رشته باشند.

دروسی که جهت تعیین رشته تحصیلی اختصاص می یابند، باید علاوه بر پایه دارای رشته تحصیلی باشند.

همچنین باید توجه داشته باشید عبارت ها باید دقیقا یکسان باشند، به همین منظور بهتر است از لیست های بازشو استفاده کنید، برای تنظیمات الگو، بهتر است پس از دریافت اطلاعات از فایل ها تنظیمات الگو را انجام دهید، و نهایتا الگو های تنظیم شده را که در فایل Models.accdb ذخیره خواهد شد.

در جدول اطلاعات ابتدا درس شاخص هر پایه را تعیین کنید؛ چون نرم افزار، پایه تحصیلی برای هر کلاسی که آن درس شاخص را داشته باشد را، ابتدا تعیین می کند.

سپس درس شاخص هر پایه-رشته را تعیین کنید؛ چون نرم افزار پس از تعیین پایه های تحصیلی کلاس ها متناسب با درس شاخصی که برای هر رشته تعیین کرده باشید پایه تحصیلی و درس شاخص کلاس را برای تطبیق با جدول دروس شاخص مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

اگر دروس مشترک بین دو رشته وجود دارد و هیچ درس شاخصی بین آنها وجود ندارد، نام هر دو رشته را به عنوان رشته تایپ کنید تا بعدا به صورت دستی اصلاح شود.

مثلا پایه دوم ریاضی و انسانی درس شاخصی نسبت به هم ندارند، ولی درس آمار و مدلسازی شاخص جداکننده این دو رشته از رشته تجربی است و ...

تنظیم الگو

مهندسی و تنظیم الگو