عمدتا مشکلاتی که کاربران با آن بخصوص برای اجرای برنامه Access داشته اند مانند پیامی که در پنجره زیر نمایش داده شده است و یا عدم نمایش نمودارها، با نصب نرم افزار Accessruntime برطرف شده است.


نکته در مورد فونتها:

اگر در گزارشها و نمودارها فونت به همریختگی دارند، باید بدانید که بعد از نصب فونت ها بهتر است یکبار رایانه را Restart کنید.

نکته در مورد مارجینMargin چاپگر :

اگر در رایانه ای که با آن مشغول کار هستید چاپگری تعریف نکرده باشید ممکن است حاشیه های گزارش های تولید شده حتی در قالب فایل PDF دچار اشکال باشند، بهتر یک چاپگر -حتی اگر چاپگری ندارید- در رایانه تعریف کنید، معمولا خود Windows چندین چاپگر را به حالت عادی می تواند تعریف کند که اینکار از طریق Control Panel Printer امکانپذیر است.

 نکته در مورد نحوه نمایش اعداد اعشاری:

نه تنها نرم افزار تحلیل نمرات بلکه همه نرم افزارها حتی Excel و ... اگر جدا کننده اعداد اعشاری در رایانه( / )تعریف شده باشه دچار مشکل محاسباتی خواهند شد، البته نرم افزار تحلیل نمرات هنگام نصب و بهره برداری این مشکل را از طریق Registry حل می کند، ولی اگر دیدید که درصد قبولی ها و میانگین نمرات و دیگر محاسبات درست ازآب در نمی آید، از طریق کنترل پنل و Regional یک سری به این بخش بزنید؛ جداکننده اعداد اعشاری باید حتما( . ) نقطه باشد.در مورد تعریف فارسی ساز و استفاده از محیط تایپ فارسی در ویندوز ، همه می دانیم که باید بخش تایپ فارسی ویندوز فعال باشد و سایر مواردی که در این بخش می توانند بر نرم افزارهای فارسی اثر بگذارند باید در حالت متعارف قرار بگیرند، چون هر نرم افزاری می تواند در اثر نادرست بودن این وضعیت دچار خطا شود.