همانطور که می دانید علاوه بر تنوع ویندوز و نوع بیت های پردازشی آنها، تنوع زیاد آفیس نیز موجب شده است که سیستم های رایانه ای بسیار با هم متفاوت باشند:

شما باید در این بخش تعداد بیت آفیس موجود بر روی رایانه خود را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید ممکن است و می توانید- روی ویندوز 64 بیتی آفیس 32 بیتی نصب کرده باشید!

اگر اطلاعات کامل فنی ندارید اینجا کلیک کنید.


تعداد بیت های آفیس خود را تعیین کنید:

64 بیتی 32 بیتی