نرم افزار کارنامه ماهانه

نگارش 1.3.4

نگارش جدید 2


  

  

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.pngTavvafi@gmail.com


نمونه فایل های دیتابیس نرم افزار کارنامه ماهانه 

اگر فایل نصبی نرم افزار را جدیدا، دانلود کرده اید شما نیاز به این فایل ها ندارید:

فایل دیتابیس نمونه کاردانش(جدید)

فایل دیتابیس نمونه متوسطه دوره دوم 

فایل دیتابیس نمونه متوسطه دوره اول (راهنمایی)

فایل دیتابیس دوره دبستان(توصیفی)


برای نمایش فایل های نمونه در مجموعه دیتابیس های نرم افزار فایل های بالا را دانلود کرده و در پوشه C:\Program Files\Mahkar کپی کنید.


! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - مدیریت دیتابیس