.


توضیح آنچه در فیلم بالا دیده می شود:

ابتدا باید دو فایل Excel , Word را از نرم افزار دانا استخراج کنید(نحوه تهیه دو فایل Excel و Word از گزارش لیست نمرات دانا)

سپس این دو فایل را به رایانه ای که در آن نرم افزار تحلیل نمرات نصب شده است، کپی می کنیم و مثلا در دسکتاپ،  پیست(Paste) می کنیم.(می توانید با فلش اینکار را انجام دهید.)

همانطور که در فیلم دیده می شود این دو فایل با پسوند های (xls) و (rtf) روی دسکتاپ قرار داده شده اند

در ادامه وارد نرم افزار تحلیل نمرات می شویم.

وارد زبانه (دریافت اطلاعات از فایل ها) می شویم

سال تحصیلی 94-1393 (که فایل استخراج مربوط به این سال تحصیلی است) را انتخاب می کنیم.

روی نوع برگه از لیست (برگ ریز نمرات دبیر نوبت اول) کلیک می کنیم.: در لیست دوره ها (نوبت اول) مشاهده می شود.

در ادامه مسیر دو فایل Excel و Wordی را -که اکنون در دسکتاپ قرار داده ایم- به نرم افزار معرفی می کنیم.

روی دکمه دریافت اطلاعات، کیک می کنیم و صبر می کنیم...

(((ابتدا اطلاعات از فایل Excel دریافت می شود، در ادامه فایل Word به TXT تبدیل می شود، و اطلاعات فایل TXT هم دریافت می شود)))

در ادامه به زبانه (تنظیم اطلاعات وارد شده) وارد می شویم 

و زبانه های زیر این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم تا اطلاعات درست وارد شده باشند.(زبانه کلاس: درس، دبیر/زبانه کلاس: رشته و پایه / زبانه اطلاعات درس ها)

سپس به زبانه گرازش ها و نمودارها وارد می شویم و گزارش ها و نمودارها را بررسی می کنیم.

http://bayanbox.ir/view/824770981097609105/demo.png