http://bayanbox.ir/view/4649874664690365417/dlBrochure.png http://bayanbox.ir/view/5307853932115464629/dlHelp.pngراهنمای استفاده از قفل نرم افزاری Cheft

روش دوم  محافظت اسناد در

Microsoft Office

رمز گذاری روی بخش VBAآفیس (اسکریپت نویسی- ویژوال بیسیک)

روش دوم حفاظت: نوشتن کدهای لازم در قسمت VBA :

در این روش حفاظت از اسکریپتهای نوشته شده در بخش VBA اسناد آفیس انجام خواهد شد.

پس از تنظیم اسکریپت های مورد نیاز لازم است روی این بخش از سند خود نیز رمزکذاری انجام دهید اینکار توسط گزینه نشان داده شده در شکل بالا و به نام VBAProject Properties انجام می شود.

از پنجره باز شده به زبانه Protection وارد شده و پس از تیکدار کردن

Lock project for viewing

دوبار رمزی را برای حفاظت از کدهای نوشته شده در بخش password و Confirm password وارد کنید؛ این رمز می تواند متفاوت با رمز اصلی فایل باشد.

این رمز هیچ نقشی در عملکرد نرم افزار CHEFT و CHEFTMASTER ندارد.

نکته دیگری که همزمان با دسترسی به این فایل به خصوص به بخش اسکریپتینگ VBAی آن باید دانست اینستکه کاربران برای سوء استفاده احتمالی ممکن است از طریق غیر فعال کردن اجرای خودکار ماکروها در VBA اجرای دستورات واقع شده در این فایل را به منظور حفاظت از کدهای برنامه نویس غیر فعال کنند، که اینکار توسط نرم افزار CHEFT به صورت نامحسوس و اجباری از طریق فعال سازی اجرای ماکروها که تحت عنوان زیر معروف است از بروز چنین حوادث ناخواسته ای(به ضم برنامه نویسان و صاحبان اثر) جلوگیری خواهد کرد.

به عبارت دیگر: قفل نرم افزاری CHEFT قبل از اجرای هر نرم افزار Office از طریق فعال کردن اجرای خودکار ماکروها در VBA اجرای دستورات واقع شده در این فایل را به منظور حفاظت از کدهای برنامه نویس فعال میکند.

فعال سازی به صورت نامحسوس از طریق Registry انجام خواهد شد.

درصورت مسدود نمودن دسترسی به Registry،  قفل CHEFT عمل نخواهد کرد و پیام زیر نمایش داده خواهد شد

 وCHEFT اتمام خواهد پذیرفت.

J


همچنین نگاه کنید به لینک های زیر:

بهره گیری از Cheft  در Microsoft Office

روش اول  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش دوم  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش سوم  محافظت اسناد در Microsoft Office

روش پیش بینی شده و عملی در محافظت اسناد با استفاده از DLL