فایل کد فعالسازی نرم افزار ارزشیابی 100 امتیازی سال 1398

نام واحد سازمانی منطقه جغرافیایی محل خدمت
هنرستان شهید مدرس منطقه 2 تهران
لطفا توجه داشته باشید این صفحه به زودی حذف خواهد شد.

توضیح روش فعالسازی :
1- فایل کد فعالسازی را (دریافت) دانلود کنید.
2- فایل را در دسکتاپ رایانه خود قرار داده.
3- و با ماوس آنرا بگیرید و بکشــــیــــــــــد و روی آیکن اجرای نرم افزار رها کنید.(Drag&Drop)