دانلود فایل حفاظت شده ی این سند

در این سند پاورپوینت، موارد زیر مورد بررسی واقع شده اند:

  1. بکارگیری شیپ ها و گروهبندی شیپ های به منظور مدیریت انیمشین
  2. در این پرزنتشین، عقزبه ها به واسطه مدیریت صحیح حول محور اصلی یعنی مرکز ساعت می گردند. 
  3. دریافت زمان فعلی سیستم
  4. تفکیک تاریخ و ساعت و دقیقه از زمان دریافت شده
  5. چرخش شیپ ها متناسب با مقدار لازم چرخش برای قرار گرفتن عقربه ساعت شمار در ساعت و عقربه دقیقه شمار در دقیقه


ساعت، مدیریت انیمشن شیپ ها از طریق گروهبندی و تنظیم انیمشن ها و چرخش شیپ ها

در این پرزنتیشن خواهید دید که چگونه می توان از طریق بکار گیری و طراحی شیپ ها، انیمشن ها را اداره کرد، در این پرزنتیشن بکارگیری شیپ ها در گروهها اساس برنامه ریزی برای چرخش عقربه های ساعت حول محور اصلی یعنی مرکز ساعت واقع شده است. به خاطر داشته باشید، بلافاصله پس از ورود به فایل Source پاورپوینت این پروژه با پسوند PPTM کلیدهای ترکیبی Alt+F10 را بزنید تا بتوانید پنل مدیریت اشیاء Shapes را ملاحظه کنید. در ادامه با کلیک بر روی دکمه Set Time ماکرویی اجرا می شود که عقربه های ساعت را بدون استفاده از انیمشن ها از طریق دستور Rotation می چرخاند. تا دقیقا عقربه ساعت شمار، و دقیقه شمار، متناسب با ساعت سیستم در مکان مناسب قرار گیرند. ملاک مقدار چرخش عقربه ها بر مبنای ساعت سیستم و درجه است.

دانلود اصل سند و توضیحات برنامه نویسی ماکروها