می توانید نرم افزارها را از سایت های زیر دانلود و استفاه کنید:

 سرور بیان

 سرور Tavafi.ir

 سرور تلگرام (نیاز به ورود با شناسه تلگرام خواهید داشت)TDOS

TC

TA

TXLSx

TSMS

TLC

TANALIZE

MKTREE

MAHKAR

http://bayanbox.ir/view/9208483206975928692/mini-dl.png

نگارش:8.0.0

نگارش:4.0.1

نگارش:3.0.1

نگارش:1.1.1

نگارش:5.1

نگارش:2.0.0

نگارش:.3.4.0.1

نگارش:1.3.3

نگارش:2.0.4

http://bayanbox.ir/view/4899625199463396867/mini-ver.png

5.26 مگابایت

2.53 مگابایت

1.09 مگابایت

1.94 مگابایت

2.75 مگابایت

17 مگابایت

14.2 مگابایت

9.26 مگابایت

43.9 مگابایت

http://bayanbox.ir/view/2806131996465732536/mini-size.png

http://bayanbox.ir/preview/7477990381564209532/preview-page1.jpg TSN Asessment TDE TVE TPE
http://bayanbox.ir/view/9208483206975928692/mini-dl.png

نگارش:1.0.0

نگارش:1.3.3

نگارش:1.0.0

نگارش:1.0.0

نگارش:1.7.1

نگارش:1.0.0

نگارش:1.0.0

نگارش:1.0.0

نگارش:1.0.0

http://bayanbox.ir/view/4899625199463396867/mini-ver.png
4.31 مگابایت 6.87 مگابایت 11.2 مگابایت 2.1 مگابایت 5.61 مگابایت 5.07 مگابایت 4.57 مگابایت 3.3 مگابایت 2.2 مگابایت http://bayanbox.ir/view/2806131996465732536/mini-size.png


 


  

برای دانلود نرم افزار های ارائه شده این سایت می توانید (و بهتر است) از نرم افزارهای مدیریت دانلود یا به اصلاح دانلود منیجر (Download Manager) استفاده کنید. لینک برخی از وب سایت ها که اینگونه نرم افزارها را ارائه می کنند در زیر آمده است:

soft98.ir