دانلود و استفاده کنيد، در صورت رضايت از عملکرد نرم افزار، کد فعالسازي تهيه کنيد.

contact دانلود و استفاده کنيد

۱۳۰ مطلب با موضوع «mahkar» ثبت شده است

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دروس هر کلاس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دروس هر کلاس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دانش آموزان هر کلاس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دانش آموزان هر کلاس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه چاپ و لیست و کارنامه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه چاپ و لیست و کارنامه: انتخاب کلاس ها برای چاپ لیست نمرات

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه چاپ و لیست و کارنامه: انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر:انتخاب و تنظیم لیست نمره

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: انتخاب و تنظیم کارنامه

*نمایش و آموزش نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار) پس از دریافت کد فعالسازی

*نمایش نحوه ثبت نمرات در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه تولید و بهره برداری از گزارشات مقایسه نوبت آزمون های مختلف در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه تولید و بهره برداری از گزارشات نوبت آزمون جاری نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه انتخاب و چاپ کارنامه ها در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه نصب نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه درخواست کد فعالسازی - به روش سریع - نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه ها در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه بهره برداری از نمودارهای متعدد با سطوح تفکیک مختلف در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه انتخاب دروس و کلاس ها برای چاپ لیست ها در نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهـــکار)

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - ورود اطلاعات از فایل Excel Data Only خروجی دانا در ماهکار

شرح فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

بروشور و کاتالوگ های نرم افزار کارنامه ماهانه

نظرات دیگران در مورد نرم افزار کارنامه ماهانه

دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار2) با انتخاب فنی- انتخاب بیت آفیس

~دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار- نگارش 1.3.4)

خرید کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار (1) )

+نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار)

+شرح نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

نمايش متن DOS تبديل متن DOS تبديل متن Win تبديل متن Excel حذف جداول چاپ فرم ارزشيابي حضورغیاب|انضباط کارنامه توصیفی کارنامه ماهانه
TA TPad TA TXLSx TCE ASES MAHNAZ Mahtos MAHKAR

حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons

فلوچارت و الگوریتم Flowgorithm

تکنیک‌های ماکرونویسی در Powerpoint

تبدیل آنلاین فایل دفترچه تلفن اندروید به جدول متن

حفاظت‌از Autoplay حفاظت‌از Setup حفاظت‌از MMB حفاظت از فيلم حفاظت پاورپوينت
AE se mmbe TVP TPE