دانلود و استفاده کنيد، در صورت رضايت از عملکرد نرم افزار، کد فعالسازي تهيه کنيد.

contact دانلود و استفاده کنيد

۱۳۰ مطلب با موضوع «mahkar» ثبت شده است

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دروس هر کلاس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دروس هر کلاس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دانش آموزان هر کلاس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دانش آموزان هر کلاس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه چاپ و لیست و کارنامه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه چاپ و لیست و کارنامه: انتخاب کلاس ها برای چاپ لیست نمرات

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه چاپ و لیست و کارنامه: انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر:انتخاب و تنظیم لیست نمره

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: انتخاب و تنظیم کارنامه

*نمایش و آموزش نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار) پس از دریافت کد فعالسازی

*نمایش نحوه ثبت نمرات در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه تولید و بهره برداری از گزارشات مقایسه نوبت آزمون های مختلف در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه تولید و بهره برداری از گزارشات نوبت آزمون جاری نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه انتخاب و چاپ کارنامه ها در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه نصب نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه درخواست کد فعالسازی - به روش سریع - نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه ها در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه بهره برداری از نمودارهای متعدد با سطوح تفکیک مختلف در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه انتخاب دروس و کلاس ها برای چاپ لیست ها در نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهـــکار)

انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - ورود اطلاعات از فایل Excel Data Only خروجی دانا در ماهکار

شرح فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

بروشور و کاتالوگ های نرم افزار کارنامه ماهانه

نظرات دیگران در مورد نرم افزار کارنامه ماهانه

دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار2) با انتخاب فنی- انتخاب بیت آفیس

~دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار- نگارش 1.3.4)

خرید کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار (1) )

+نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار)

+شرح نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

نمايش متن DOS تبديل متن DOS تبديل متن Win تبديل متن Excel حذف جداول چاپ فرم ارزشيابي حضورغیاب|انضباط کارنامه توصیفی کارنامه ماهانه
TA TC TA TXLSx TCE ASES MAHNAZ Mahtos MAHKAR

رفع مشکلات Access با نصب AccessRuntime

حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons

dll شماره سريال مدیریت پیامک حفاظت از PDFها حفاظت از فيلم ها حفاظت پاورپوينت
TSN TSMS TDE TVE TPE