دانلود و استفاده کنيد، در صورت رضايت از عملکرد نرم‌افزار، کد فعالسازي تهيه کنيد.

۱۲۹ مطلب با موضوع «mahkar» ثبت شده است

شارژ کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار2.1)

کارنامه با اکسل Excel

×دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه توصیفی(ماهتوس)

×دانلود نرم افزار حضور و غیاب و موارد انضباطی (ماهناز 2.1.3)

راهنمای آنلاین تنظیم وب سرویس ارسال پیامک

+نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار1)

سومین راهکار (برای نصب آفیس کارنامه ماهانه-ماهکار2- روی رایانه دارای آفیس 2007 قدیمی)

فیلم های آموزشی نرم افزار کارنامه ماهانه - ماهکار2

برخی از کسانی که به ما اعتماد کرده اند:: از ذکر جزئیات معذوریم

کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (1 و 2)

توضیحات درباره امکانات نرم افزار کارنامه ماهانه - ماهکار

خرید کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار2)

دانلود دیتابیس نمونه برای بررسی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار2)- متناسب با مقطع تحصیلی

دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار2) با انتخاب فنی- انتخاب بیت ویندوز

dl-mahkar2-64

dl-mahkar2-32

dl-mahkar2-2007

دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار2) با انتخاب فنی- انتخاب آفیس(ویندوز 64بیتی)

دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار2) با انتخاب فنی- انتخاب آفیس(ویندوز 32بیتی)

دانلود نرم افزار آنالیز سیستم برای دریافت برنامه نصب کم حجم

دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار2) با انتخاب فنی- انتخاب ویندوز

~دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار - نگارش 2.1)

+نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار2)

دانلود نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار2) با انتخاب فنی- انتخاب آفیس(32و64)(ویندوز 64بیتی)

ایرادات هنگام نصب نرم افزار کارنامه ماهانه

+نمونه فایل های دیتابیس نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار)

! متن راهنمای کارنامه ماهانه

مشاهده محتوای فایل (فایل تهیه پشتیان از بانک نرم افزار در یک فولدر مشخص)

Batchfile فایل تهیه پشتیان از بانک نرم افزار در یک فولدر مشخص

کانال تلگرام

ابزار کمک کننده برای دانلود نرم افزار

! چرا این نرم افزار در نگارش 2013 و 2016 Aceess نمودارها را چاپ نمی کند؟

کاتالوگ مقایسه دو نرم افزار کارنامه ماهانه و نرم افزار تحلیل نمرات

~دانلود نرم افزار افزونه تست آپ نرم افزار کارنامه ماهانه

+شرح نگارش های جدید نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

! راهنمایی درباره نحوه آپدیت نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهکار)

*نمایش کلاسبندی دستی و روش کپی کردن داده ها از سلول های Excel به لیست دانش آموزان (ماهکار)

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - شروع سال تحصیلی جدید در نرم افزار کارنامه ماهانه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع کارنامه ها لیست ها و گزارش ها و نمودارها

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع کارنامه ها

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع کارنامه ها (توصیفی)

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع لیست های نمره

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع لیست های نمره (توصیفی)

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع حاشیه های تذهیبی کارنامه ماهانه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع گزارش های تحلیل نوبت آزمون جاری ماهکار

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع گزارش های تحلیل و مقایسه چند نوبت آزمون

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع نمودارهای ماهکار با (1) سطح تفکیک

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع نمودارهای ماهکار با (2) سطح تفکیک

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع نمودارهای ماهکار با (4) سطح تفکیک

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - پیش نیازهای اجرای نرم افزار کارنامه ماهانه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - نصب نرم افزار کارنامه ماهانه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - ورود اطلاعات کلاسبندی از سناد، به نرم افزار کارنامه ماهانه

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انواع نمودارهای ماهکار با (3) سطح تفکیک

+شرح نرم افزار افزونه تست آپ کارنامه ماهانه

نرم افزار افزونه تست آپ (نتایج آزمون تستی)

*نمایش نحوه ورود داده ها از نرم افزار تحلیل نمرات(ماهـــکار)

رفع برخی مشکلات مربوط به عدم نمایش صحیح حروف فارسی در ویندوز(2)

*نمایش نحوه فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهـکار)

*نمایش نحوه تنظیم گزارش ها و نمودارهای مقایسه نوبت های آزمون متعدد (ماهـــکار)

*نمایش نحوه تغیــیر عناوین نوبت های آزمون ها در نرم افزار کارنامه ماهانه(ماهـــکار)

*نمایش نحوه کلاسبندی دستی و روش های کپی کردن داده ها بین کلاس ها

*نمایش ورود داده های نام و نام خانودگی و کلاسبندی از فایل Excel خروجی دانا

*نمایش نحوه تغییر نمره قبولی دروس و تاثیر آن بر نمودارها و گزارش های نرم افزار کارنامه ماهانه

*نمایش نحوه ورود داده ها از فایل تمام اطلاعات در یک فایل Excel (ماهـــکار)

*نمایش نحوه ورود داده ها از فایل های تفکیکی و ایزوله بر اساس الگوی ارائه شده(ماهـــکار)

*نمایش نحوه تنظیم و بهره برداری از لیست های کلاسی/دبیران در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

*نمایش نحوه بهره برداری از لیست های کلاسی در نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار)

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودار

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای مقایسه آزمون ها

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای مقایسه آزمون ها:توضیحات

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای مقایسه آزمون ها:انتخاب اجزای گزارش یا نمودار

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای مقایسه آزمون ها:لیست تمام نمودارها

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای مقایسه آزمون ها:لیست نمودارها به تفکیک

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای یک نوبت آزمون ( آزمون جاری )

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای یک نوبت آزمون: انتخاب اجزای گزارش یا نمودار

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه ماهکار

توضیح مختصری در مورد بهره برداری از موتور قدرتمند Access

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای یک نوبت آزمون: لیست تمام نمودارها

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه گزارش و نمودارهای یک نوبت آزمون: لیست نمودارها به تفکیک

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه کلاسبندی

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه کلاسبندی: کلاسبندی دستی

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه کلاسبندی: کلاسبندی دستی: مثال کلاس1

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه کلاسبندی: کلاسبندی دستی: مثال کلاس 2

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه کلاسبندی: کلاسبندی دستی: مثال کلاس3

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از فایل Excel

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه کلاسبندی: کلاسبندی دستی: اضافه کردن کلاس جدید( +)

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها: ورود تمام اطلاعات از یک فایل Excel

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از یک فایل الگو Excel

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از چند فایل تفکیکی الگو

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از نرم افزار تحلیل نمرات (TAnalize)

شرح نحوه تهیه دو فایل Excel و Word از گزارش لیست نمرات دانا

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از فایل Excel: ورود اطلاعات بر مبنای فایل الگو Excel

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - مدیریت دیتابیس: ساخت فایل جدید دیتابیس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - مدیریت دیتابیس: تهیه فایل پشتیبانی(ذخیره سازی و بازیابی)

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - مدیریت دیتابیس

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - جستجو در اطلاعات نرم افزار

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره دبیر: تنظیم نرم افزار برای ارزشیابی توصیفی

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات

! راهنمای نرم افزار کارنامه ماهانه - زبانه نمرات: لیست نمرات به تفکیک دروس هر کلاس

نمايش متن DOS تبديل متن DOS تبديل متن Win تبديل متن Excel حذف جداول چاپ فرم ارزشيابي حضورغیاب|انضباط کارنامه توصیفی کارنامه ماهانه
TA TPad TA TXLSx TCE ASES MAHNAZ Mahtos MAHKAR


ویرایش‌لیست‌بیمه دفترتلفن‌موبایل قفل فیزیکی USB حفاظت‌از Autoplay حفاظت‌از Setup حفاظت‌از MMB حفاظت از فيلم حفاظت پاورپوينت
acept.ir dskeditor excelvcard Dongle AE se mmbe TVP TPE
سامانه
آنالیز آنلاین نمرات

نمایش و چاپ فارسی DOS

TPAD نمایش، ویرایش و چاپ متون فارسی تحت DOS در ویندوز

تبدیل متون Windows به DOS

تبدیل متن فارسی داس به ویندوز اکسلTXLSx

نرم افزار ویرایش DSKKAR00 و DSKWOR00 لیست بیمه

حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS

چاپ فرم های ارزشیابی 100 امتیازی کارمندان

حضور و غیاب و موارد انضباطی (ماهناز)

کارنامه ماهانه توصیفی (ماهتوس)

کارنامه ماهانه(ماهکار2)

حفاظت از برنامه نویسی در DOS تحت Windows با قفل‌گذاری روی Flash USB

حفاظت از پروژه‌های Autoplay Media Studio

حفاظت از پروژه‌های SetupFactory

حفاظت از پروژه‌های Multimedia Builder

حفاظت از فیلم ها

حفاظت از فایل های پاورپوینت

حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons
فلوچارت و الگوریتم Flowgorithm
تکنیک‌های ماکرونویسی در Powerpoint
تبدیل آنلاین فایل دفترچه تلفن اندروید به جدول متن
تبدیل فایل Html (آمار) به فایل Excel و VCard
اجرای نرم‌افزار حسابداری مهندس‌علی‌آزاد در (Windows 10/8/7 ) حتی 64 بیتی
تغییر وضوح اسلاید پاورپوینت در استخراج با فرمت تصویر PNG و JPG
ماشین حساب جبری
ماشین حساب گرافیکی
ماشین حساب هندسی
سامانه آنلاین آنالیز نمراتa>